DET ER DIT VALG - KV21

Helhedsplanen og Gudenåens oversvømmelser

13. november 2021, 08.04

Foto: Jakob Stigsen Andersen

GRØDESKÆRING Tirsdag den 8. november havde Pernille Ingemann, forkvinde for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, et debatindlæg, hvor hun efterlyser en tilkendegivelse af politikernes holdning til Helhedsplanen (HPG).

Planen er en skitse til, hvordan fremtidens oversvømmelser i Gudenåen skal imødegås. Planen indeholder en kombination af diger langs Trækstien, vandparkering og en sluse kombineret med et pumpeanlæg i Langsøen ved Viborgbroen. Slusen skal sikre alle ejendomme vest for broen.

Det skal pointeres, at HPG indtil videre er et skitseprojekt. Den er ikke undersøgt i detaljer, og derfor ved vi ikke, om den holder, før den har været underkastet de nødvendige ekspertundersøgelser. Blandt politikerne støttes HPG af Enhedslisten og SF. Formanden for teknik- og miljøudvalget, Claus Løwe Klostergaard, har ved flere lejligheder varmt fremhævet planen og klart taget afstand fra grødeskæring som middel mod nye oversvømmelser.

Men uanset hvilken skæbne HPG får, når den har været underkastet en nøjere undersøgelse, så er perspektivet en tidshorisont på 10 år, før den kan realiseres.

De husejere, der den dag i dag har pumper til at køre i deres kældre, kan ikke leve med de udsigter. Der vil med andre ord heller ingen beskyttelse være mod nye 100-årshændelser, det næste 10-år, og det kan de selvfølgelig heller ikke leve med. Claus Løwe har helt ignoreret det faktum. Men kendsgerninger er, at vi indtil videre ikke har andet middel end grødeskæring og dertil måske fjernelse af de tagrør, der mellem Ringvejsbroen og Resenbro danner en flaskehals i åen.

Den kendsgerning bedes politikerne tage højde for, når de forholder sig til de næste års handlinger vedrørende Gudenåens vandmasser.

Indlæser debat