Hvor bliver busserne på Århusbakken nu af?

Udgivet:09. juni 2021, 12.30

Læsetid:1 minut

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Erik Derlev. Stærevej Silkeborg

2 år siden

BYBUSSER Kære kommuneudvalg for trafik!

Stavnsbåndet er for længst ophævet - folk må nu godt kunne forlade deres hjem og komme ud i verden.

Her synes kommunen at have en anden mening - der er synligt og usynligt trukket en grænse mod øst på Århusvej ved Nordskovpassagen.

Resultat: Tre stoppesteder mod øst og to mod vest nedlægges. I alt slags vejr skal ca. 2000 beboere - måske flere - fremover bevæge sig fra cirka 600 meter til 1 km for at komme til og fra deres bus
Erik Derlev, Silkeborg

I fremtiden fratages beboerne de daglige - og for rigtig mange - nødvendige busforbindelser til og fra byen.

Efter forespørgsel til kommunens Teknik- og Miljøafdeling om fremtiden for bustransport på Århusvej i begge retninger, lød det skriftlige svar »at busserne vil køre ad Nordskovej til Tranevej (Nordskovpassagen) og videre ad Århusvej til Østergade« - citat slut.

Resultat: Tre stoppesteder mod øst og to mod vest nedlægges. I alt slags vejr skal ca. 2000 beboere - måske flere - fremover bevæge sig fra cirka 600 meter til 1 km for at komme til og fra deres bus.

I området bor mange ældre - for fleres vedkommende afhængige af handicaprekvisitter og mangel på egen transport.

Kommunen mente, at det »kun« drejer sig om en forlængelse på ca. 600 meter (efter telefonsamtale med omtalte kontor).

Det er den forlængede afstand fra nuværende og til kommende stoppested.

Alt andet lige - så er det en mærkbar forringelse af transportmuligheder til denne del af byen for beboere, der kun har bussen som forbindelsesled til omverdenen.

Forslag: Det må være muligt at anlægge en bussløjfe i den yderste ende af den amputerede Århusvej.

Campingplads, uddannelses-institutioner, idrætscenter og store etageejendomme med mange hundrede beboere er daglig brugere af buslinjerne på Århusvej.

Ikke alle er så adrætte, at de kan forcere skrænterne ned mod Nordskovvejs nye anlagte stoppesteder iført rollatorer eller støttehjælpemidler.

Vis nu visuel aktivitet i det ansvarlige udvalg - NU.