Uddannelsesklausuler i hus: Flot håndslag fra byrådet

Udgivet:02. oktober 2020, 12.49

Læsetid:2 minutter

Af Viggo Thinggaard og Ivan Mortensen Henholdsvis formand for LO Silkeborg-Favrskov og formand for Byggefagenes Samvirke

UDDANNELSE Så lykkedes det: Byrådet i Silkeborg har med stort flertal besluttet at indføre uddannelsesklausuler. Fremover skal virksomheder have mindst én lærling pr. 10 faglærte ansatte, hvis de vil arbejde for Silkeborg Kommune, eller hvis de vil indgå aftaler om salg til kommunen.

Det handler om noget så enkelt og samtidig vigtigt som unges uddannelse og fremtidens arbejdskraft
Viggo Thinggaard og Ivan Mortensen

Det synes vi kun er ret og rimeligt, og vi vil gerne rose, at byrådet har taget denne beslutning, endda med 28 stemmer for og kun tre imod.

Og hvad handler det her så om? Det handler om noget så enkelt og samtidig vigtigt som unges uddannelse og fremtidens arbejdskraft.

Silkeborg Kommune har en målsætning om, at 30 procent af en ungdomsårgang skal have en faglært uddannelse. Det er vigtigt, hvis vi skal sikre fremtidens arbejdskraft, og derfor er det naturligt, at hvis man vil arbejde for eller handle med kommunen, skal man bidrage til at uddanne denne arbejdskraft og medvirke til, at de unge kan få den elev- og lærlingeplads, der er så afgørende for deres uddannelse.

Med beslutningen forleden blev der i byrådssalen sat punktum for nærmest et årtis kamp for uddannelsesklausuler. Det er ikke første gang, der er blevet stemt om sådanne klausuler, og ofte er det blevet forhindret af en 16-15 afgørelse. Denne gang stemte mange af dem, der ellers har været imod, for en klokkeklar aftale, der er håndterbar og nem at gå til.

I fagbevægelsen har vi længe ønsket sådanne klausuler. Vi har arbejdet for det, og vi har på forskellig vis gødet jorden. Nu er det så lykkedes.

Vi vil gerne takke byrådsmedlem Rune Kristensen for at have taget sagen op og næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget Dorthe Jensen for hendes store indsats for at drible den i mål. Men ikke mindst tak til alle de medlemmer, der valgte at sige ja. I viste, at målet om de 30 procent af en årgang, der skal have en faglært uddannelse, er mere end pæne ord. Nu sætter i handling bag ordene.

Den valgte model en den samme model, som en anden borgerlig styret kommune, nemlig Gentofte Kommune, har valgt. Den har opbakning i fagbevægelsen, og dens styrke er netop dens enkelthed: Hvis man byder ind på en opgave og har færre end 10 faglært ansatte, skal der finde drøftelse om uddannelse sted med kommunen. Har man flere ansatte, er der ikke noget at rafle om, så skal der være lærlinge eller elever i virksomheden.

Det er en epokegørende afgørelse, hvor næsten hele byrådet står sammen i en vigtig sag. Vi vil fra fagbevægelsens side naturligvis løbende vurdere, hvordan klausulerne fungerer i praksis. Men vi er ikke i tvivl om, at kommunen selvfølgelig lever op til klausulerne, der dermed få stor betydning for mange unge mennesker, deres uddannelse og for fremtidens arbejdskraft.