Tange Sø - og Silkeborg byråds manglende mod

16. januar 2021, 08.00

Foto: Jakob Stigsen Andersen

TANGEVÆRKET Frygten for at slå sig på de voldsomme temperamenter, der hurtigt udløses, når talen falder på Tange Sø-problemstillingen, har indtil videre afholdt politikerne i Silkeborg Byråd fra at formulere en politik. Det må være det rette tolkning på det indlæg, som var i MJA 13. januar. Som politiker skal man genvælges, og der er måske ganske mange stemmer i at have den rette holdning i denne sag. Der er helt sikkert gået politik i sagen, og den udnyttes utvivlsomt politisk.

Men der er måske ikke grund til at lide af voldsom berøringsangst. Politikerne kunne starte med at spørge, hvad er Silkeborgs interesse i denne sag? Og svaret ligger lige for. Vores interesse er selvfølgelig at sikre en effektiv faunapassage, som giver fuld passage for de i alt ca. 20 fiskearter, som i dag hæmmes i deres vandring af Tangeværket og søen. Med andre ord: Der skal skabes kontinuitet i hele Gudenåen for den vandrende fauna, så vi kan få genskabt åens fulde naturlige potentiale.

Mest interessant er her laks og ørred, og udover en markant berigelse af åens fauna med de oplevelser, der her følger med, så ligger der også markant økonomisk gevinst for lokalsamfundet, hvis der skabes en selvreproducerende stamme af laks i Gudenåen helt frem til Silkeborg. DTU har vurderet den økonomiske gevinst for lokalsamfundet til et sted mellem 40 og 50 mill. kr.

Så det perfekte kompromis og ledetråden for vores byrådspolitikere må være kombinationen af en bevarelsen af Tange Sø med kulturmuseet og et omløbsstryg, som sikrer den vandrende fauna fuld passage

Niels Toft Christensen

Det er også i Silkeborgs interesse at bevare Tange Sø. Og det kan lade sig gøre uden at komme i konflikt med den fulde faunapassage i åen, hvis blot der etableres et omløbsstryg af passende længde. Tangestryget, som foreslået af søforeningen, kan ikke opfylde opgaven. Det er for kort, det for stejlt, og det har for ringe vandføring, og frem for alt, så leder det ikke vandrefiskene uden om Tange Sø, som i sig selv er en effektiv faunaspærring. Fiskene og navnlig deres yngel kan ikke finde igennem den. Tangestryget er aldrig udtænkt for at skabe faunapassage. Det er udtænkt for sikre fortsat kommerciel strømproduktion på Tangeværket.

Den store medlemsskare i søforeningen er givetvis med for at sikre søen med dens rekreative værdier. Så det perfekte kompromis og ledetråden for vores byrådspolitikere må være kombinationen af en bevarelsen af Tange Sø med kulturmuseet og et omløbsstryg, som sikrer den vandrende fauna fuld passage.

Læs også
For meget tummel gør, at Tange Sø er uden politik
+Abonnement

Der vil givetvis stadig være nogen i lokalområdet, som ud fra forskellige motiver ytrer sig højlyst og voldsomt. Men de vil være reduceret til et lille mindretal, hvis blot søens eksistens bliver sikret.