Forsøg: Vandstand ved Ry Mølle sænkes efter oversvømmelser

Ry Mølle og Skanderborg Kommune laver forsøgsaftale om at sænke vandstanden i Ry Mølle Sø efter vinterens store oversvømmelser i blandt andet Alken

19. september 2020, 09.00

Vandstanden i Ry Møllesø vil i en forsøgsperiode blive holdt under det lave sommerflodemål efter aftale imellem kommunen og ejeren af stemmeværket ved Ry Mølle. En god nyhed for mange borgere, mener formanden for miljø og planudvalget, som forudser, at det blandt andet vil minimere risikoen for oversvømmelser i et udsat sommerhusområde i Alken ved Mossø. Foto: Martin Ballund Foto: Martin Ballund

RY Efter vinterens voldsomme oversvømmelser i blandt andet et sommerhusområde i Alken ved Mossø har Skanderborg Kommune og ejeren af Ry Mølle indgået en aftale om på forsøgsbasis at sænke vandstanden i Ry Mølle Sø og dermed bagud i åen den kommende vinter.

I stedet for som normalt at gå over til vinterflodemål, hvor vandstanden må være 15 centimeter h...