Tange Sø og Tangeværket - nedkogt

15. maj 2020, 08.00

TANGEVÆRKET Ganske utroligt, hvad man kan læse som fake news i vor gode lokalavis og dermed vælte seriøs tale samt bringe debatten ganske ud af de dimensioner, som burde være aktuelle.

At 58% af Gudenåens havsøgende ål fra vandene opstrøms Tangeværket massakreres af værkets turbiner er en åbenbaring, der kalder på bevis eller bringer Münchhau-sen i tankerne.

Stadig at anbringe laksen på de røde lister er antikveret. Officielt er laksen for længst fjernet - om den nogensinde berettiget har været der. Den blev hjulpet for mange år siden med fabelagtigt effekt med korrektion af fisketrappen. I øvrigt var den på landsplan aldrig en truet fiskeart. I de vestjyske åløb fandt man så rigeligt, hvad man ledte efter.

Ræven er ej heller rødlistet i Danmark, skønt den nu og da er svær at finde på Bornholm og Endelave. Miljøstyrelsen har endog bestemt, at den ikke må være på klippeøen.

Glasål samt smolt og anden fiskeyngel har intet besvær - som det skrives - med at finde ned ad Tange Sø, men findes lettere i en sø - som det led de er i fødekæden - end i et vandløbs konstante uro og strøm. Gælder i alle søer.

I øvrigt er Søforeningens forslag til et lille omløb – serpentineromløbet - en effektiv løsning til meget få penge og uden naturødelæggelse.

Jeg husker tilfældigvis, at i 2002 fangedes 386 fine laks i Tange Sø. Og det var kun de registrerede.

Og så til en ganske anden vurdering og indfaldsvinkel til debatten: Danmark har ca. 65.000 km vandløb. Ifølge tilgængelige informationer ligger de længst opstrøms gydepladser for laks omtrent, hvor Tange Sø befinder sig. Måske som yderste ekstrem oppe ved Tvilum. Der er fra Tange Sø til Tvilum 17 km af Gudenåen ifølge info fra Trækstien.

Når man betænker, hvilken fordel Tangeværket har været m.h.t. at skaffe Midtjylland strøm for 100 år siden, og hvilken krisesituation Danmark var i, da Tyskland erklærede Verden den uindskrænkede u-bådskrig i februar 1917 samt hvilken ornitologisk glæde Tange Sø har givet lokalbefolkningen og udvidet adgang til fritidsaktiviteter - sejlsportsuddannelse med 2 deltagere i E-mesterskab (Finland) og Olympiade (Athen) - foruden et sølandskab med dets specielle DNA, så fatter man ikke, at laksemængdens eventuelle størrelse på de nævnte 17 km kan frembringe en sådan uro. Og det hos i øvrigt mange velbegavede mennesker, der som modstandere nedværdiger sig til allehånde påstande, der medfører afsporinger af både debat og løsning af et ganske lille problem i en tid, hvor ganske mange større problemers løsning, trænger sig på.

Og slet ikke efter at et seriøst og absolut innovativt forslag som varmeprojektet er til undersøgelse og vurdering.

Man undres i sin høje alder og bliver lidt mismodig.

En lignende situation i Østeuropa mellem to stater endte for 4-5 år siden hos EU med, at vandkraftværket skal bevares, da dets grønne energiproduktion er vigtigere end et diskutabelt antal fisk.

Trods alt en venlig hilsen og appel.