Regionen: 132 patienter i Silkeborg fik forkert undersøgelse

132 patienter ud af 625 burde have været i fulddosis CT i Silkeborg, konkluderer Hospitalsenhed Midt i status

19. oktober 2020, 10.48

SILKEBORG En gennemgang af 625 henvisninger og visitation fra Regionshospitalet Silkeborg viser, at 132 patienter burde have været visiteret til fulddosis CT-skanning frem for lavdosis-CT på grund af symptomer på eller mistanke om lungekræft.

Det konkluderer lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen fra Hospitalsenhed Midt i en pressemeddelelse.

Sagen førte i foråret til, at ledende overlæge på Diagnostisk Center Ulrich Fredberg måtte forlade sit job, og sagen blev betegnet som »en brist i patientsikkerheden«, da centret havde tilbud patienterne lavdosis CT, hvor de ifølge hospitalsledelsen opfyldte kriterier for at komme i højdosis CT.

I alt 110 patienter er blevet tilbudt genundersøgelse, 99 patienter har taget imod tilbud om genundersøgelse med fulddosis-CT og 22 havde allerede fået foretaget en fulddosis CT-skanning. Gennemgangen er sket efter rådgivning fra Styrelsen fra Patientsikkerhed.

Læs også
Fjeldgaard om lavdosis CT-sagen: Regionen har mistet kontrollen
+Abonnement

Forkert undersøgelse

- Gennemgangen viser, at de involverede speciallæger har vurderet, at ikke alle patienter har fået den undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen anbefaler i sin retningslinje. Vi har efterfølgende taget kontakt til de berørte patienter og tilbudt dem en fulddosis CT, så vi sikrer, at alle patienter har fået den diagnostiske undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen tilsiger, forklarer lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen fra Hospitalsenhed Midt.

På den baggrund har Hospitalsenhed Midt netop sendt den afsluttende redegørelse i sagen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den udlægning af sagen tager tidligere ledende overlæge på Diagnostisk Center Ulrich Fredberg afstand fra.

Læs også
Fredberg-sagen: Region Midt vil have ministeren på banen
+Abonnement

Han henviser til, at undersøgelsen i Silkeborg blev lavet ud fra en uofficiel fortolkning af, hvornår patienter skal henvises til lungekræftpakken.

- Her blev Silkeborg som eneste hospital i regionen pålagt, at patienter med mindre symptomer fra lungerne som for eksempel træthed og ondt i skulderen skulle i højdosis CT med kontrast. Sundhedsstyrelsen, Dansk Lunge Cancer Gruppe og andre fagfolk har siden slået fast, at Region Midtjyllands nyfortolkning af retningslinjerne ikke var korrekt og i åbenlys strid med Sundhedsstyrelsens officielle Lungekæftpakke, siger Ulrich Fredberg og tilføjer:

- Den nyfortolkning brød jeg, Silkeborg og samtlige andre afdelinger i landet, da ingen sender mennesker i fulddosis CT ved den mindste mistanke, som kan skyldes mange andre ting end kræft.

Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg indførte tilbage i 2016 lavdosis-CT i stedet for røntgen, og har gennem årene fundet flere tilfælde af lungekræft i tidlige stadier end landsgennemsnittet.

Læs også
Ekspert om udelukkelse af overlæge: Det er åbenlyst ulovligt
+Abonnement

Men i hospitalets henvisning fremgik det, at lavdosis CT kan bruges ved »mistanke om lungekræft på grund af ikke-specifikke, vage symptomer, rygning mv, hvor henvisningskriteriet til lungekræftpakken ikke er opfyldt«.

Det mener hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt og Region Midtjylland fortsat er i strid med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det viser regionens undersøgelse

625 patientforløb er blevet gennemgået af radiologer og medicinske læger på Diagnostisk Center.

Ifølge undersøgelsen burde i alt 132 patienter have været undersøgt med fulddosis CT-skanning med kontrast frem for lavdosis-CT.

De 132 patienter fordeler sig således:

4 patienter er kommet i lungekræftpakke, heraf har 1 fået konstateret lungekræft, mens 3 er i kontrolforløb

2 patienter er kommet i kræftpakker og har fået konstateret hhv bryst- og nyrekræft.

4 patienter er kommet i nyt lungemedicinsk kontrolforløb

16 er henvist til anden udredning (eksempelvis: lungemedicinsk udredning, supplerende ultralydsskanning af nyre, mavetarmundersøgelser, og mammografi)

11 har ikke ønsket genundersøgelse

1 patient fik ikke tilbudt ny fulddosis-CT, fordi der allerede var genundersøgt med fulddosis-CT. Pågældende ønskede derudover ikke yderligere udredning.

49 patienter er afsluttet efter genundersøgelse

24 patienter fortsætter i et efter initialt LDCT påbegyndt lungemedicinsk kontrolforløb.

21 patienter fik ikke tilbudt ny fulddosis-CT skanning, fordi de allerede var blevet genundersøgt med fulddosis-CT af forskellige årsager i forløbet. Nogle blev direkte henvist fra lavdosis-CT til fulddosis-CT. Andre er blevet undersøgt med fulddosis-CT efter nogle måneder. Fem af de 22 har fået konstateret kræft.

Redegørelsen er nu sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal vurdere sagen.