Venstre er fortsat hos borgeren

17. januar 2020, 13.12

VANDAFLEDNINGSAFGIFT En kommentar til læserbrevet »Stop med at ride egne kæpheste« fra formanden for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, Martin Frausing Poulsen, DF. Jeg takker for dit svar og kan læse, vi har forskellige opfattelser af, hvad der er bedst for borgerne.

For mig drejer det sig stadig om udokumenterede taksstigninger for vandafledningsafgiften på 13% for 2020, som er en efterfølger af takststigningen på 5% for 2019.

Først af-/henleder Martin Frausing Poulsen opmærksomheden på, at Venstre ikke vil spare et to cifret millionbeløb til en ny børnehave i Hørning, hvor besparelse kunne have været brugt til borgernære velfærdsområder.

Dette må betragtes som en fri fortolkning. Det eneste Venstre ville, var en måneds udsættelse til en ny børneprognose og valideringen af fremsendte rabat på en ny børneinstitution. Netop belært at tidligere fejlberegninger.

Martin Frausing Poulsen henviser til et temamøde den 20. august 2019 mellem Forsyningsselskabet og miljø- og planudvalget i Skanderborg Kommune, hvor konklusionen var, at der i januar 2020, skal fremlægges en køreplan for fremtidige projekter. Martin Frausing Poulsen nævner nu efterfølgende, der ikke kan gives økonomiske estimater før disse er klar. Det undrer mig meget, der efterfølgende kan laves et budget i forsyningsselskabet med en afgiftsstigning på 13%, uden at kende det økonomiske estimat?

Martin Frausing Poulsen undlader at nævne, at han indkaldte til et efterfølgende møde i efteråret, med formanden og næstformand for miljø- og planudvalget og formandsskabet fra Skanderborg Forsyning. Da undertegnede ikke kunne deltage på de forslåede datoer, sendte jeg en absolut kvalificeret vikar fra Venstre. Herfra blev det gjort klart, at Venstre kunne støtte den foreslåede takststigning og måske lidt højre, såfremt der var en veldokumenteret redegørelse for, hvilke klimaprojekter der er årsag til endnu en takststigning. Disse forelå ikke ved godkendelsen at taksterne på byrådsmødet i december. Til trods for rykker fra Venstre.

Med de to taksstigninger på i alt næsten 19 % over en to-årig periode, er der tale om utrolige store ekstra indtægter til forsyningen og store økonomiske byrder for borgerne. Med over 19.000 kunder på spildevand og en gennemsnitlig hustandsstigning pr. år 695 kr. er det i alt en stigning over 13.000.000 kr.

Venstre venter stadig spændt på handleplaner for de sidste separatkloakeringer i Skanderborg Kommune samt for overløbene, der udleder spildevand til vores åer og søer. Patetisk eller ej, Venstre er fortsat med borgerne.

Forkortet af redaktionen