Åbenhed om sags-behandlingstider

24. november 2020, 12.26

OFFENTLIGHED Byrådet behandler den 24. november en sag om sagsbehandlingstider på det sociale område. Det er en sag, som Venstre har arbejdet længe for at få på dagsordenen - fordi det er vigtigt, at et byråd kan følge med i, hvordan det går med sagsbehandlingsti- derne og eventuelt justere dem, hvis der er behov.

Indtil nu har byrådet ikke haft dette overblik, og det har borgerne så heller ikke. Når oplysningerne ikke lægges åbent frem, kan vi heller ikke diskutere på et oplyst grundlag. Det er et demokratisk problem.

Derfor er Venstres holdning, at de faktiske sagsbehandlingstider på alt fra pensionssager over ældreområdet til børnehandicapområdet skal fremlægges i fuld offentlighed én gang årligt.