Nyt renseanlæg ved Grauballe skal passes godt ind i området

13. januar 2021, 12.27

RENSEANLÆG Afledt af, at det nuværende renseanlæg på Søholt står over for en større renovering, har der været en længere proces med at afklare, hvordan fremtiden skal være for rensning af spildevand i Silkeborg Kommune.

Byrådet har besluttet, at der skal etableres ét renseanlæg, der varetager opgaven for hele kommunen - det giver mulighed for at få et topmoderne anlæg, der er fremtidssikret, og er klar til fremtidens forventede skærpede krav. Silkeborg Spildevand (ejet af Silkeborg Kommune) har foreslået, at det nye renseanlæg placeres i et område mellem Gudenåen og Grauballe. Der er igangsat en forhøringsproces, hvor idéer og forslag, der skal indgå i miljøvurdering af forslaget, kan indsendes til kommunen.

Forhøringen har allerede givet anledning til debat i Grauballe Lokalråds facebookgruppe - og det er forståeligt.

SF og Socialdemokratiets medlemmer af Plan- og Vejudvalget samt Miljø- og Klimaudvalget har i hele processen med at samle rensning af spildevand på et anlæg forudsat, at renseanlægget vil blive et anlæg, der indpasses i det område det placeres i, uden at skæmme området. Vi var på en studietur til Hillerød i 2020, hvor de har etableret en nyt renseanlæg. Renseanlægget faldt naturligt ind i omgivelserne, uden at skæmme det, og uden åbne tanke og høje siloer. Der er faktisk etableret mulighed for at gå på toppen af bygningerne for at nyde udsigten i området.

Det er vores forventning, at etablering af et renseanlæg i området mellem Gudenåen og Grauballe bliver i en udformning der tager hensyn til området, og som tilpasses uden at virke som et stort fabriksanlæg - det har vi givet klart udtryk for tidligere og gør det gerne igen.