Debat: Det virker så indlysende ...

22. maj 2020, 13.46

Foto: Martin Ballund

FREDBERG-SAGEN Hvis Kühnau vil have ro på, og det gode arbejdsmiljø tilbage på Silkeborg Sygehus, genansætter han Ulrich Fredberg i morgen formiddag. Og gerne med en undskyldning.

I morgen eftermiddag kan han så fyre sygehusledelsen i Viborg, hospitalsdirektøren, den lægefaglige direktør og den sygeplejefaglige direktør. De har vist sig ikke egnede til de jobs, de har påtaget sig, og de har truffet en lang stribe forkerte beslutninger i både Silkeborg og Viborg. De har ikke leveret ordentlig ledelse, resultat er en fiasko, og det virker ikke sandsynligt, at de nogensinde igen vil kunne opnå tillid hos de mange ansatte, de er sat til at lede.

Herefter kan arbejdet med at få genoprettet arbejdsglæden på Børneafdelingen i Viborg så starte, med udspring i tillid og medinddragelse af medarbejdere og brugere. Og skårene i Silkeborg kan blive klinket og arbejdsglæden genetableret.

Kühnau må glemme alt om prestigetab. Det vil være naivt, og en illusion, at forestille sig de to sygehuse blive genrejst uden de foreslåede ændringer i ledelsen. Selvom Kühnau fra sin direktion - ikke overraskende - udelukkende hører om opbakning til hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt, er der ingen der hindrer ham i at komme ud i virkeligheden og opdage at stort set resten af planeten har den stik modsatte opfattelse. Der er jo INGEN, der har udtrykt opbakning til den ledelse. SLET INGEN!

Det vil ikke hjælpe at nedsætte studiegrupper og begynde at teoretisere om ytringsfrihed i et halvt års tid, når de to parter så tydeligt på forhånd har mistet enhver tillid til hinanden. Det vil være spild af tid, og sikkert også spild af et betragtelig konsulenthonorar.

Kun med en ny ordentlig ledelse godt på plads, og sygehusene tilbage i en forhåbentlig god gænge, kan man komme ud af den aktuelle suppedas. Og Kühnau vil endda få ro til senere at overveje, om den aktuelle bemanding af den administrative direktion i Viborg fremover burde justeres.

Sådan ville en ordentlig chef for én af landsdelens største offentlige arbejdspladser agere - og handle!