Sygehus-svar: Det kan byrådet simpelthen ikke byde borgerne

7. maj 2021, 13.03

Foto: Martin Ballund

SYGEHUSET Silkeborg er i en af Region Midtjylland nedsat arbejdsgruppe til behandling af en udbygningsplan for Regionshospitalet Silkeborg repræsenteret af både byrådsmedlemmer og kommunale embedsmænd. Det var forventet at de meget kraftigt ville tale vort hospitals sag og fremføre konkrete ikke bare ønsker, men krav til regionsrådet og regionsdirektionen.

Men foreløbig har anstrengelserne kun udmøntet sig i et forslag til høringssvar, der er foruroligende blottet for hvad borgerne i Silkeborg Kommune regner med at der skal investeres for at sikre vort gode sygehus på Århusbakken

Initiativgruppen

Men foreløbig har anstrengelserne kun udmøntet sig i et forslag til høringssvar, der er foruroligende blottet for hvad borgerne i Silkeborg Kommune regner med at der skal investeres for at sikre vort gode sygehus på Århusbakken som regionens fremtidige regionshospital. Vi er ærlig talt bekymret for, at Silkeborgs forventninger ikke vinder genklang hos regionsråd og direktion i Viborg, hvor man måske opererer med en plan om at neddrosle Regionshospitalet Silkeborg til kun et sundhedshus.

Derfor må vore byrådspolitikere tage anderledes fat og gøre det krystalklart for de regionale beslutningstagere at nu må de til lommerne og sende de fornødne millioner af sted til Søhøjlandets hovedstad med snart 100.000 indbyggere.

Byrådets sundheds- og ældreudvalg har netop haft det kommunale udkast til drøftelse og på økonomi- og erhvervsudvalgets møde 18. maj er samme sag på dagsordenen.

Selvom høringssvarets elementer er korrekte er det fuldstændig tandløst formuleret.

Der er ingen konkrete krav til eksempelvis opgradering af akutklinik, fødeafdeling, udvikling, forbedring af de fysiske rammer, vedligeholdelse, samarbejde mellem kommunen og regionen.

Blot nogle forblommede vendinger om at »vi ønsker ikke blot at sikre, at RH Silkeborg fortsat er et godt tilbud til borgerne i Silkeborg og resten af regionen«. Byrådet og administrationen efterlyser konkrete forslag til handlinger, der for alvor demonstrerer, at Region Midtjylland investerer i udviklingen af vort sygehus.

Hvorfor kommer de ikke selv med et handlingsprogram?

Initiativgruppen kan pege på nødvendigheden af berettigede investeringer til færdiggørelsen af et meget omtalt gavlbyggeri, der har ligget underdrejet i alt for mange år, færre 4 sengs-stuer, en holdbar vedligeholdelsesplan, en udvidelse af tidsrummet for modtagelse af visiterede akutte patienter, en langt bedre betjening af den døgndækkede akutklinik, som sender alt for mange patienter videre til behandling på Regionshospitalet Viborg,

Flere borgere har peget på, at Silkeborg igen skal have sin egen fødeafdeling, eftersom fødselstallet i vores kommune langt overstiger antallet af fødsler i Viborg Kommune.

På det punkt nøjes byrådet med at anføre at det »finder det relevant at drøfte om det i fremtiden burde være muligt for silkeborgensiske kvinder at føde i Silkeborg«!!

Lidt skræmmende er det, at byrådet ser positivt på, at der »i forbindelse med udviklingsplanen er afsat 30 mio. kr. + 3,5 mio. kr. til bygningsmassen«. Når man bliver så benovet over at få tildelt 30 mio. kr., er det simpelthen et udtryk for uvidenhed om, hvilken økonomi Region Midtjylland opererer med. De øvrige regionshospitaler kan i de kommende år se frem til trecifrede million-bevillinger. Jo her i Silkeborg klarer politikerne sig med at forvente yderligere bevillinger. Det er altså ikke tilstrækkeligt.

Gruppen er af en opfattelse, af at regionsdirektionen har en interesse i at viske Silkeborg lidt ud af landkortet. Regionsrådets hospitalsudvalg har således fornylig bedt om en redegørelse hos direktionen om den akutte hospitalsaktivitet med fokus på at borgere i et vist omfang behandles et andet sted end på eget nærhospital. Direktionen skriver konsekvent om Midtklyngen og vupti er Silkeborg ikke eksisterende. For man glemmer at fortælle, at klyngen består af Skive, Viborg, Silkeborg og Hammel. Det skal være bøjet i neon, at alle servicemålinger skal foregå kommune for kommune, så det dokumenteres, hvor ringe silkeborgenserne bliver serviceret i forhold til viborgenserne. Det må være et minimumskrav fra Silkeborg byråd og administration.

Kort sagt: Udkastet til høringssvar et ganske enkelt en ommer.

Indlæser debat...