Hvad er sandheden i klimadebatten?

5. december 2019, 12.49

Foto: Jakob Stigsen Andersen

KLIMAET Jeg er selv meget usikker og i vildrede med hensyn til årsagerne til det vejr, vi har for øjeblikket. Har det altid været omskifteligt, eller skyldes det menneskeskabt udledning af drivhusgasser som CO2 og methan.

Jeg husker tydeligt de kolde vintre som barn (årgang 1942), hvor vi kunne kælke og stå på ski i lange perioder. Eller bliver vi udsat for et stort »klima bedrag«, når nogle eksperter påstår, at klimaændringerne er menneskeskabte. Eller er det bare naturlige klimaændringer, der måske skyldes solens ændrede bane i forhold til jorden, øget solaktivitet med »solstorme«, der opvarmer verdenshavene, der udvider vandmasserne - så vi får højvande - øger fordampningen og skydannelsen, så vi får mere regnvejr. Fordampningen udleder mere CO2, der er opløst i vandmasserne.

I et debatindlæg af Mogens Nielsen i MJA 3. december: »Drivhusgas og øregas«, redegør han for nogle fysiske forhold, der sår tvivl om klimaændringerne er menneskeskabte. Det er en kendsgerning, at CO2-indholdet i atmosfærisk luft er steget fra ca. 0,032 volumen % i 1960 til I dag 0,037-0,041%, afhængig af hvornår og hvordan man måler. En stigning på ca. 0,008 % på 60 år.

Der var også et debatindlæg i JP Aarhus den 3. december med overskriften »Økologi er noget klimagriseri«, om hykleriet i samfundsdebatten, spørgsmålet om økologisk landbrug er mere klimavenligt i forhold til veldrevne industrialisere landbrug med kontrol over udlægningen af gødning og kultivering.

Der er ligeledes sået tvivl om el-biler har mindre udledning af CO2, fordi mange år frem bliver opladet af strøm, fremstillet på kul-, olie- eller gasfyrede kraftværker. Det er ikke alle lande, der producerer så meget vindmøllestrøm som i Danmark. Og så var der lige den italienske vindmølledirektør, der såede tvivl om havvindmøllernes holdbarhed. Desværre kommer jeg ikke til at opleve sandheden om klimaet, og hvis der i det hele taget er nogle ændringer og hvis, hvad de skyldes. Man kan blot ønske sig en mere velafbalanceret klimadebat, i stedet for en ensidet debat, der »hjernevasker« og skræmmer almindelige mennesker og tvinger vore politikere til at træffe forhastede og mange gange forkerte beslutninger.