Træmassakren ved åen

Udgivet:30. maj 2023, 10.24

Læsetid:3 minutter

»Sandt eller falsk - sandheden er fortsat ikke kommet frem. Hvis de involverede blot følger lokalplanen så sig sandheden i stedet for at holde hånden over hinanden, skriver Jørgen Dalsgaard i sagen om de fældede træer ved Remstrup Å. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Jørgen Dalsgaard. Digevangsvej Virklund

4 måneder siden

TRÆFÆLDNING Fredag den 26. maj skrev Peter Pedersen et debat-indlæg i Midtjyllands Avis under overskriften: Træfældning - sandt eller falsk.

Peter Pedersen refererede til udtalelser fra direktør i AP Ejendomme Peter Olsson og projektchef Toke Larsen, der på vegne af AP Pension påtog sig det fulde ansvar for træfældningen ved åen.

Derefter havde han selv været på åstedet, hvor han havde kikket på de sørgelige rester og ved selvsyn konstateret, at man ud for parkeringskælderen havde ladet tre træer stå, mens der ud for de nederste lejligheder i den nye del af byggeriet var fjernet bevoksningen således, at der var skabt vandudsigt.

På den baggrund følte han sig sikker på, at de to herre Olsson og Larsen helt sikkert ikke sagde hele sandheden, da de kommenterede mistanken om, at træfældningen eventuelt var motiveret af at redde vandudsigten for nogle af beboerne i byggeriet.

Til Midtjyllands Avis den 17. maj har en motorsavsfører fra Horsens forklaret, at han blev hyret til opgaven med at fælde træer af anlægsgartner Buus fra Århus.

Hans opgave bestod i at fælde alt det, der ikke var markeret med bånd, inden han kom til stedet. Det var anvist det hele, som motorsavsføreren sagde.

Firmaet Buus var i forvejen hyret som underentrepenør til at foretage anlægsarbejdet for hovedentrepenøren NRE Danmark. De havde fået opgaven med at lave noget beskæring langs Remstrup Å, men havde ikke de rette maskiner, hvorfor de havde hyret motorsavsføreren til opgaven. De afviser også, at have lavet anvisning på, hvad der skulle fjernes, og hvad der ikke skulle.

De to første led i kæden afviser således, at det er dem, der har besluttet og afmærket, hvad der skulle bestå og hvad der skulle fældes. Hvem er det så?

Peter Pedersen kikkede på åstedet, men jeg har tilladt mig at kikke i lokalplanen nr. 10-024 for området ved Søtorvet, vedtaget af et tidligere byråd den 28. august 2017.

I lokalplanens bestemmelser om ubebyggede arealer under punkterne 9.1 til 9.3. beskrives forskellige forhold omkring den offentligt tilgængelige promenade, der skal anlægges med et grønt præg langs åen, hvilke træer der skal bevares og hvilke der kan fjernes under forskellige omstændigheder - men særligt i punkt 9.3 står anført:

»Eksisterende træer og krat skal herudover i videst muligt bibeholdes. Der kan dog udtyndes og skabes mindre udsigtskig i området. Dette skal ske efter Silkeborg Kommunes anvisninger.«

Her har et tidligere byråd (som i adskillige andre lokalplaner fra dengang), efterkommet en bygherres ønsker og givet tilladelse til udtynding og udsigtskig efter kommunens anvisninger.

Så på den baggrund vil jeg - inden formanden for Klima og Miljøudvalget i sin harme klatrer så højt op i træet, at grenen knækker - foreslå Midtjyllands Avis at spørge Silkeborg Kommune, hvem der derfra blot har fulgt den vedtagne lokalplan og efter ønske fra bygherren om at få ryddet op, har anvist og markeret, hvilke træer der skulle forblive og hvilke, der kunne fældes.

Bemærk i øvrigt de af Midtjyllands Avis adspurgtes brug af ord fra lokalplanen som »anvisninger« og at de følger den lokalplan, som er vedtaget politisk af et tidligere byråd i Silkeborg Kommune.

Sandt eller falsk - sandheden er fortsat ikke kommet frem. Hvis de involverede blot følger lokalplanen så sig sandheden i stedet for at holde hånden over hinanden.