Lad det ikke gå ud over de ældre igen

10. april 2021, 08.00

ÆLDREPLEJE Jeg er fastansat på Karolinelundcentret i Gjern, og skriver på baggrund af det jeg hører og læser omkring kommunens tanker med at foretage besparelser på bekostning af plejecentrenes køkkenpersonale.

Jeg er fuldstændig enig med læserbrevet fra beboernes pårørende i, at de ældre i den grad har brug for at kunne dufte og se/nyde maden blive lavet. Det er en meget vigtig stimuli for dem, og noget der fylder stort i deres hverdag på en positiv måde - i en tid hvor der i forvejen er skåret rigtig meget ned på ressourcerne til at skabe livsglæde i deres hverdag. De beboere, der er friske til det, kan hjælpe køkkenpersonalet med små opgaver som eksempelvis at skrælle kartofler, mens køkkenpersonalet er i nærheden og kan guide sideløbende med, at de producerer indbydende mad. Det giver disse ældre en følelse af at være betydningsfulde og aktive.

Plejepersonalet kan umuligt være alle steder på en gang, og det tilsyn køkkenpersonalet yder, når beboerne er oppe i fællesdelen med køkken, er en kæmpe hjælp og støtte

Lisbeth Just Pedersen

Samtidig med har vi rigtig mange demente beboere, og jeg vil kraftigt fremhæve, at køkkenpersonalet har en rigtig stor medhjælpende rolle i at skabe ro omkring dem. Plejepersonalet kan umuligt være alle steder på en gang, og det tilsyn køkkenpersonalet yder, når beboerne er oppe i fællesdelen med køkken, er en kæmpe hjælp og støtte til at undgå situationer, hvor vi står og pludselig ikke kan finde beboerne.

Køkkenpersonalet tager også opvasken, og der bliver bagt hjemmebag til kaffen, hvilket vi også vil komme til at mangle. Dertil kommer, at hvis disse besparelser bliver en realitet, skal der eksempelvis bruges penge til chauffører og transport af maden. Der vil således ikke være særlig meget at spare i det samlede regnskab. Desuden har vi beboere med specialkost, som ikke bare kan få den samme mad som de øvrige beboere. Vil der stadig kunne tages godt hånd om disse beboere?? Det bliver der i dag, da køkkenperso-nalet kender beboerne og deres individuelle behov og madønsker.

Jeg håber, mit indlæg er med til at give en dybere indsigt i vigtigheden af at bevare køkkenpersonalet. Der må kunne findes andre og bedre forslag. Jeg mærker så trist i mit job, at besparelserne går hårdt ud over de ældre i forvejen. Det, man opnår ved yderligere indgreb, er i mine øjne to klart og stærkt bekymrende ting. Dels mere sygefravær blandt personalet, der er rigtig hårdt presset i forvejen, og dels at der vil komme endnu større mangel på personale, da lysten til at arbejde på området vil falde væsentlig.

Lad pengene findes på en anden måde. Lad det ikke endnu engang gå ud over de ældre. Tak.