Inhabilitet i vindmøllesag

28. januar 2020, 12.57

MARSVINSLUND-MØLLERNE Den seneste tid har avisen været fyldt med historier om byrådspolitikernes mulige inhabilitet.

Et strålende eksempel på inhabilitet er Hans Okholm (HO) og Eniig Renewables 50 % andel i projektet med opstilling af vindmøller ved Marsvinslund ved Demstrup. Et projekt jeg, som en af de nærmeste naboer, har en vis interesse i.

Hans Okholm sad i bestyrelsen i Eniig Renewable fra 2010, fra 2015 som næstformand, og helt frem til 2019, i samme periode, hvor vindmølleprojektet blev planlagt hos Eniig Renewables.

I referatet fra plan- og vejudvalgets møde 3. december 2018 står der bl.a. vedrørende Marsvinslund: »Rådgiver har efter aftale med PVU-formanden og på vegne af bygherre fremsendt ansøgning om igangsættelse af planarbejde …«. Hvem er det nu, der er formand for PVU-udvalget?

Her forsøgte Hans Okholm aktivt at påvirke en politisk proces til fordel for et firma, som han selv var repræsentant for, et forhold han selv har benægtet. På det første informationsmøde om projektet hævder HO, at han ikke var inhabil, samt at det var blevet undersøgt. Han er flere gange blevet bedt om at fremlægge denne undersøgelse, men han har ikke ønsket/kunnet.

Der var muligvis lavet en vurdering om HO’s mulige inhabilitet, ikke af Silkeborg Kommunes jurister, men måske af rådgiver/bygherre jurister, og det er årsagen til, at undersøgelsen ikke er kommet frem. Det kan vel ikke tænkes, at Hans Okholm løj. I slutningen af januar 2019 konkluderer Silkeborg Kommune, at HO er inhabil og først derefter trækker HO sig fra sagen, som må gå delvis om. Hans Okholm burde erklæres inhabil, så længe denne sag kører i byrådet.

At Eniig for øjeblikket kører en kampagne med tilbud om billigt bredbånd til mange af os, som berøres af projektet i Marsvinslund er da dejligt. Selv om tilbuddet har et spændende tidsmæssigt sammenfald med høringsperioden.

Jeg vil foreslå MJA, at man springer på cyklen og kører en tur til vindmølleparken ved Låsby. Tag en snak med naboerne til vindmøllerne, og lav så en serie objektive artikler. Det kunne være spændende at høre, hvordan det er at være nabo til store vindmøller. Den ligger lige til højrebenet.

Desuden er jeg nok ikke den eneste, som har undret mig over, at man kan blive erklæret inhabil, blot fordi ens bror er blevet medejer af et firma, men ikke være inhabil selv om man er mangeårig bonkammerat med ejeren af firmaet.

Til slut synes jeg, at det er en uvane, at MJA kommenterer på debatindlæg i avisen, som et efterskrift til indlægget. Har MJA noget at tilføje, så kan man skrive et debatindlæg til næste dags avis, lige som alle os andre.