Overholder vi Silkeborg Kommunes kvalitetsstandarder?

3. december 2021, 12.31

Ældreplejen Kære Helle Gade.

»De politisk fastsatte kvalitetsstandarder fastlægger en ramme for serviceniveauet i Silkeborg Kommune. Vores udgangspunkt er, at det enkelte menneske er unikt, og derfor behandler vi borgerne forskelligt for at behandle dem ens. Vi arbejder for en værdig ældrepleje og ønsker os et værdigt arbejdsmiljø.

Vi tager afsæt i borgernes ønsker, drømme, og livssituation, når vi sammen med borgerne vurderer behovet for hjælp og tilrettelægger indsatsen. Vi tror på, at det er sådan, vi får truffet de rigtige beslutninger og valg.

Mange steder i kommunen er vi begyndt at køre med »røde dage«, hvilket betyder, at hvis en borger ikke selv kan komme op, bliver den pågældende liggende i sengen. Baggrunden er, at der ikke er ressourcer nok til at nå alle borger forsvarligt, grundet personalemangel, for stor arbejdsbyrde og stor dokumentationspligt

Kitte Graff, Louise Maretti, Katja Panduro, Kirsten Sørensen og Mia Dissing

Vi vil gerne støtte borgerne i at leve et trygt og meningsfyldt liv. Det gør vi ud fra en tro på, at vi ved at hjælpe borgerne til at kunne selv, kan bidrage til, at borgeren opretholder et selvstændigt og værdigt liv.

Silkeborg kommunes værdier:

• Dialog

• Dynamik

• Kvalitet

• Sammenhæng«

Dette er et udpluk af Silkeborg Kommunes politiske fastsatte kvalitetsstander, hvilket på skrift lyder flot. Hvordan forventer du, Helle Gade, som nyvalgt borgmester, at dette skal kunne effektueres i dagligdagen. Set ud fra det minuttyranni vi er underlagt, hvor det hele er kassetænkning og fastsatte rammer, der er ens for alle borgere.

Eksempel:

Hvorfor får en borger ramt af Parkinson, og som derfor svinger meget i funktionsniveau, samme tid til bl.a. bad, som en borger, der kan klare badet selv?

I skriver i standarderne, at I tager udgangspunkt i hver enkeltes borgers behov.

I standarden står der, at morgenplejen skal være påbegyndt senest kl. 11.

Hvordan kan I med god samvittighed synes, at det er i orden, at borgeren kommer så sent op, når der skal gives morgen- og middagsmedicin med fast timeinterval?

Der kan være borgere, som er småtspisende, der får morgenmad efter kl. 11 og derefter får deres varme mad kl. 11.30-12. Hvordan skal vi kunne forsvare vores faglighed i dette?

Mange steder i kommunen er vi begyndt at køre med »røde dage«, hvilket betyder, at hvis en borger ikke selv kan komme op, bliver den pågældende liggende i sengen. Baggrunden er, at der ikke er ressourcer nok til at nå alle borger forsvarligt, grundet personalemangel, for stor arbejdsbyrde og stor dokumentationspligt.

De mange timer i sengen uden mad og drikke kan medføre omsorgssvigt og forværre patientsikkerheden.

Det er meget frustrerende gang på gang at tage hjem fra arbejde og have en følelse af, at det er borgerne, der svigtes.

Kære Helle Gade.

Når du udtaler i et brev på Facebook, at der er 10 syriske kvinder, der ikke har noget at lave, kan de jo komme i ældreplejen. Den kommentar er der mange kollegaer, der er blevet ramt af.

Vi frygter, at mange nu tænker, at kan du ikke blive andet, så kan du blive sosu.

Det er svært at tale vores job op, når politikerne ikke selv taler det op.

Hvordan vil Silkeborg kommune forsvare, at vi som sundhedspersonale ikke kan opfylde kvalitetsstandarderne under de givende vilkår?

Hvordan kan vi få nogle kvalitetsstandarder der harmonerer med virkeligheden samt med jeres egne værdier?

Tag os med på råd, i stedet for at tage beslutningerne hen over hovedet på os, da det er os, der står ude i den virkelige verden.

Indlæser debat