Klaphatte og rygklappere

22. februar 2021, 11.58

Istykkelser m.v. Af et læserbrev af Henrik Fjeldgaard her i Midtjyllands avis først på ugen fremgår det tydeligt, at han ikke kan lide undertegnedes hat, eller det er nok nærmere det der er under hatten der er ham imod, eller nok allermest det ham under hatten kan finde på at skrive.

Faktisk glæder det mig, at han har bemærket min hat, for det tyder jo på, at han har set mine avisindlæg om en hospitalsledelse og et socialdemokrati, der ynder at svine folk til med personlige angreb og ikke holder sig tilbage for at knægte andres ytringsfrihed med trusler og fyringer. Henrik Fjeldgaard har erklæret, at han anerkender Ulrich Fredbergs gode lederevner og enestående dygtighed, men har alligevel bakket op om hans helt uberettigede fyring. Endvidere har Hospitalsledelsen helt uberettiget fyret den meget dygtige overlæge Mahican Gielen fra Randers Sygehus uden at undertegnede har bemærket, at Henrik Fjeldgaard som regionsrådsmedlem har gjort noget for at forhindre det.

Du skriver om, at en tur på isen kan ende i katastrofer med druknedøden til følge, men du ser fortsat stiltiende til, medens alle ved, at der hvert år helt unødvendigt dør flere hundrede lungekræftpatienter, fordi de undersøges med røntgen i stedet for lavdosis CT-scanning, som socialdemokratiets rygklappere har ansvaret for, at man ikke længere kan tilbyde patienterne på Silkeborg Sygehus.

Man skal ikke nedvurdere mennesker, der bruger klaphatte. En klaphat er et signal om gode interesser, om begejstring, engagement og positivt fællesskab.

Med hensyn til færdsel på isen gælder det som i alle andre situationer, at du selv og dine forældre har et ansvar for at lære isen og dens natur et kende, inden du bevæger dig ud på den. Og dette opnår man ikke ved at sidde hjemme og »kloge« i det, men kun ved at søge ud på isen før og efter den kan bære, men naturligvis under skyldig hensyntagen til, at man kan bunde, så længe isen ikke er helt sikker.

Læs også
Pas på isen
Læs også
Hvem bestemmer hvornår isen er usikker?

Er du eller andre interesseret at læse mere om isen og dens egenskaber, kan jeg anbefale, at man på nettet går ind på WWW.varsom.no/isskolen/istykkelse-og-baereevne/. Her skriver Ånund Kvambekke, Isvarslingen, mange interessante ting, og herunder, at 5 cm »Stålis« (Det vi kalder »Blankis«) kan bære et menneske, og at 7 cm er godt. Altså istykkelser der passer fint med undertegnedes og grønlandske Tuk-Tuk erfaringer, som du tydeligt nok ikke regner for noget. Til orientering var istykkelsen den 19. februar 15 cm i Borre Søs vestlige ende, og altså i højeste grad fuldt bæredygtig.