Det gode ældreliv - også i fremtiden

6. august 2020, 16.03

Foto: Martin Ballund

ÆLDRE Jeg er ligesom mange andre opført over den behandling, som ældre medborgere er blevet udsat for rundt om i landet. Samtidig er jeg glad for, at vi ikke har sådanne sager her. At vi har en gruppe medarbejdere, der i en travl hverdag kan holde fast i medmenneskeligheden.

Der er lavet en national undersøgelse af normeringerne på landets plejehjem, og her ligger vi i Silkeborg Kommune lidt bedre end gennemsnittet.

Men uanset hvor store faglige og menneskelige kompetencer man har, så må det være meget svært at opretholde en god kvalitet i plejen, når man som nattevagt skal tage sig af 20 borgere og 4-7 personer om aftenen eller i weekenden. Så jeg kan ikke lade være med at tænke over fremtiden. Hvad skal der til, for at fremtidens ældrepleje er værdig og fagligt forsvarlig?

Tre forhold påkalder sig opmærksomhed:

For det første bør der indføres minimumsnormeringer på plejecentre og i hjemmeplejen, så vi får en mere rimelig dækning end forholdene er i dag. Vores familie og venner, der har behov for pleje og hjælp skal være trygge ved, at hjælpen er der, når der er brug for den. Det er en sag for Folketinget politikere, som gerne må tage fat på den opgave, det er at sætte standarder og finde økonomi.

De to andre forhold kan vi fint tage fat på her. For det første kan vi give ledelses- og samarbejdskulturen på ældreområdet et serviceeftersyn. Har vi en organisation, der i tilstrækkelig grad giver medarbejderne mulighed for at lave de prioriteringer og træffe de beslutninger, der kan skabe en stabil og tryg hverdag for de borgere, de skal pleje og hjælpe? Det handler ikke nødvendigvis om en reorganisering, men om at se kulturen efter i sømmene for at sikre, at ledelse, trivsel og samarbejde spiller sammen.

For det andet kan vi have fokus på kompetenceudvikling, hvor der er behov. En stigende andel af danske plejehjemsbeboere er demente. Og det stiller krav til alle faggrupper. Så hvis der er behov for efteruddannelse bør det være en prioritet.

Hvis vi kan fastholde alt det gode, der gøres i vores ældrepleje og skabe bedre vilkår for at arbejde indenfor området, så tager vi også vigtige skridt i retning af at løse en af fremtidens udfordringer: nemlig at flere vil uddanne sig og arbejde indenfor området. For teknologi er ikke nok, heller ikke når det gælder vores alderdom.