Silkeborg - regionens udviklingshospital

10. juni 2021, 11.49

SYGEHUSET Nej, Silkeborg hospital skal ikke lukkes, men derimod udvikles og fortsætte med behandling af borgere fra hele regionen og Silkeborg Kommune med afsæt i sundhedsfremme, pleje og behandling, sikkerhed, høj faglighed og et godt og udviklende arbejdsmiljø.

Igen og igen bliver vi som regionsrådsmedlemmer i presse og på møder konfronteret med at ville lukke Silkeborg sygehus. I de 4 år, jeg har siddet i regionsrådet, har jeg på intet tidspunkt hørt regionsmedlemmer udtale, at man ville lukke Silkeborg hospital. Tværtimod. Men bekymringen har været om hospitalet ville risikere at lukke sig selv, da de vedvarende udsagn om at regionsrådet ville lukke hospitalet, gør, at hospitalet fremover kan få svært ved at rekruttere personale og speciallæger.

Bygningsmæssigt må der også sikres en god nutidsstandard og en udbygning mod en fremtidsstandard

Else Kayser (EL)

Den største risiko for lukning var tilbage 2007 i forbindelse med den daværende hospitalsreform. Her besluttede Region Midtjylland ud fra faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen sig for 5 akuthospitaler i regionen.

• Viborg/Silkeborg Regionshospital grænsende op med Region Nord.

• Horsens Regionshospital grænsende ned mod Region Syd.

• Regionshospital Vest dækkende den vestlige del af regionen.

• Randers Regionshospital dækkende Djursland.

• Aarhus Universitetshospital dækkende Aarhus og samtidig være universitetshospital for hele regionen og Vest Danmark.

Heldigvis besluttede det daværende regionsråd, at Silkeborg sygehus skulle fortsætte som udviklingshospital for hele regionen og dermed skabtes rammerne for også at fastholde de lokale behandlingsmuligheder inden for kirurgi og medicin samt at bevare en døgndækket akutklinik bemandet med sygeplejersker og læger som back-up.

Sygehuset har løftet opgaven på fornem vis. Der er i dag en kraftig efterspørgsel på det medicinske område med høje belægningstal, hvorfor en udvidelse kunne overvejes i takt med den demografiske udvikling med stigende antal ældre.

I dag foreligger der en samlet og tæt beskrevet udviklingsplan for Silkeborg hospital. Denne plan er sendt i høring og der afholdes borgermøder i august. Hvis denne plan skal have et fremtidsperspektiv og være bæredygtig og attraktiv, ja så er det klart, at den skal understøttes på det ledelsesmæssige med nogle stærke lokale afdelingsledelser med administrativ support i tæt samspil med sygehusledelsen for det samlede Akuthospital Midt.

Bygningsmæssigt må der også sikres en god nutidsstandard og en udbygning mod en fremtidsstandard. De eksisterende 4- sengs stuer må afskaffes såvel i Silkeborg, i Randers regionshospital og på Aarhus Universitetshospital. De er utidssvarende.

Som regionsmedlem har jeg anmodet om et virksomhedsbesøg for at få en orientering og ved selvsyn, at se hvilke bygningsmæssige forhold der måtte være og mulighederne for udvidelse. Jeg håber, at det samlede hospitalsudvalg vil deltage i et sådan virksomhedsbesøg. Dette med henblik på at drøfte en samlet helhedsplan, incl. anlægsmidler for byggeriet som grundlag for at understøtte den udarbejdede virksomhedsplan.

Indlæser debat...