Almene boliger - også et tema ved byrådsvalget

26. november 2020, 11.22

BOLIG Jeg bor til leje i en almen bolig og vi har noget helt unikt; beboerdemokrati, indflydelse, godt naboskab og fællesskab - vi passer på hinanden. Jeg er født, opvokset og bor stadig i en almen bolig - og jeg har det ret godt med det.

Boligen betyder meget for os og vores familier. Vi tilbringer jo en stor del af livet i vores bolig. Derfor er det også et naturligt ønske, at man er glad for sin bolig, og befinder sig godt i sit lokalområde, og med sine naboer og de medmennesker, der også bor i området.

Endvidere - de fleste har råd til en lejebolig i en almen boligforening - her skal ingen nemlig tjene på huslejen.

Når du har betalt din husleje, er du sikret. Dette er et godt mantra, og i grunden meget sigende, for at bo til leje i et alment boligselskab.

En almen lejebolig er dit hjem, i en forening hvor du har mulighed for at få indflydelse på dagligdagen i dit boligområde - vi har nemlig noget der er unikt for os: beboerdemokrati og fællesskab.

Du betaler din husleje, og du kan have dine kvadratmeter i fred og ro. Du kan krydse dit dørtrin og komme ud i verden og møde dine naboer eller tage et ansvar for en aktivitet i dit nærområde - eller deltage i bestyrelsesarbejdet i din afdeling, blive beboerdemokrat. Mulighederne er mange - initiativet ligger hos dig.

Fordi den almene sektor kan noget helt specielt ift. inkluderende fællesskaber og rummelighed, er det vigtigt, at vi sikrer den blandede by i Silkeborg (og andre steder)

Paw Nicolai Andreassen

Kommunalvalget 2021 – spørgsmål til politikerne i Silkeborg.

Nu skal politikerne til at tale - der er nemlig snart kommunalvalg …

Fordi den almene sektor kan noget helt specielt ift. inkluderende fællesskaber og rummelighed, er det vigtigt, at vi sikrer den blandede by i Silkeborg (og andre steder), hvor almene boliger bygges side om side med private ejerboliger, andelsforeninger m.v. Herved sikres, at alle samfundslag bor og mødes i de samme kvarterer og byrum - på den måde nedbrydes fordomme og vi undgår en »dem og os« diskurs.

Derfor er det vigtigt at de politikere, vi sætter kryds ved til KV21 har ambitioner om at sikre den gode/rigtige byudvikling. Jeg har derfor en række spørgsmål til dem, der gerne vil være en del af vores kommende kommunalbestyrelse her i Silkeborg kommune:

- Hvem vil give lov til at bygge almene boliger, vi søger politikere, der vil fortælle om deres ambitioner på dette punkt, så vi lejere kan få en idé om, hvor vi måske skal sætte x november ’21

- Hvilke boliger skal bygges; familie-, studie-, containerboliger?

- Hvor planlægger man at bygge almene boliger i Silkeborg kommune i den kommende valgperiode?

- Og hvor store kvoter vil partierne give?

Vi er mange, der venter spændt på svar. - der står over 5700 personer i kø til en bolig i Silkeborg, opdateret tal kan fås hos boligselskaberne.

Kære nuværende og kommende kommunalpolitikere husk derfor: Hvis alle, der bor i en almen lejebolig gik sammen om ét parti, ville vi på landsplan dække over 1 mio. stemmer.

Det er knap 25% af alle stemmeberettigede - det er alligevel en pæn del, sikke meget vi ville kunne få gennemført.

Hvorfor skal vi sikre almene boliger i Silkeborg?

De almene boligselskaber er en væsentlig samfundsaktør:

- Vi skaber omsætning i kommunen og i et lokalområde

- Vi er med til at støtte op om fællesskabet og rummer alle typer af borgere

- Vi bidrager i stort omfang ift. en grøn omstilling og et bedre klima

De almene boligselskaber arbejder sammen - effektivisering.

Igennem flere år, har AB, AAB og Silkeborg Boligselskab arbejdet tæt sammen mhp. udlejning af boliger. Dette via boligsilkeborg.dk.

Og fremtiden kan tegne til, at der kommer endnu mere samarbejde mellem boligselskaberne.

Fx effektivisering som kan være; Udlicitering af snerydning, robotplæneklippere m.m. Automatisering af de opgaver, hvor dette kan ske. Og når dette lægges sammen, kommer det til at betyde lavere husleje til beboerne.

De almene boligselskaber er en inspiration til udlandet.

Folk fra fjerne lande som Japan og Kina kommer til Danmark for at studere, kopiere og tage beboerdemokratiet med hjem til deres respektive lande for forhåbentlig at implementere det i deres strukturer.

Derfor vil jeg gerne opfordre alle der bor til leje om to ting:

• Fortæl jeres gode historier om at bo til leje, tal det op!

• Fortæl at du bor til leje, i en lejebolig - hvor der er beboerdemokrati og mulighed for indflydelse.

Det amerikanske valg ’20 minder os om, hvor stor betydning hver enkelt stemme har. Så vær ikke stille. Brug din.