Et standsmæssigt sted for dommeren

»Grevens forlængede arm« - birkedommeren - skulle bo som det sig hør og bør

10. juli 2019, 15.09

Dommergården. Den ældste villa i Hammel. Foto: Hammel-billeder.dk

HAMMEL Dommergården på Sallvej 1 er, hvis man ser bort fra kirken, det ældste hus i Hammel.

Villaen blev bygget i 1823 til godsforvalter Tommesen, der var ansat ved Frijsenborg Slot. Han fik huset i fæste, da han fungerede som birkedommer. Dengang bestod Gl. Hammel af 14-15 gårde, og det var her, Tommesen...