DET ER DIT VALG - KV21

Psykiatrien - pårørende savner bedre akuthjælp

20. oktober 2021, 12.26

AKUTTILBUD Muligheden for at få akut hjælp, når det brænder på, bør være en hjørnesten i behandlingen og støtten til mennesker med psykisk sygdom. Men mange syge og pårørende oplever, at det er svært at få akut hjælp, og at psykiatrien først slår dørene op, når sygdommen er blevet meget alvorlig.

Silkeborg Kommune bør, som flere andre kommuner, have et akutilbud, hvor mennesker med psykisk sygdom og pårørende uden visitation kan få hjælp, støtte og vejledning

Lars Bøegh Nielsen, Birgitte Jurgensen og Bettina Skytte

Samtidig oplever mange pårørende, at ansvaret bliver deres, når den syge har behov for akut psykiatrisk hjælp.

Silkeborg Kommune bør, som flere andre kommuner, have et akutilbud, hvor mennesker med psykisk sygdom og pårørende uden visitation kan få hjælp, støtte og vejledning.

Ordningen med kommunale akuttilbud er afprøvet i mange kommuner og evalueret over flere omgange. Evalueringerne viser gode resultater. Akuttilbuddet øger trygheden for mennesker med psykisk sygdom og forebygger genindlæggelser. Tilbuddet hjælper syge borgere med at opretholde en almindelig hverdag og blive trygge/selvhjulpne.

Loven giver Silkeborg Kommune mulighederne. Ifølge serviceloven kan kommunen oprette og drive akuttilbud.

I loven står der: »Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive sociale akuttilbud. Oprettelse og drift kan ske i samarbejde med andre kommuner, regioner og private leverandører. Stk. 2. Formålet med et socialt akuttilbud er at tilbyde personer med psykiske lidelser akut støtte, omsorg og rådgivning«.

Tilbuddet kan bl.a. omfatte en akuttelefon, der er bemandet døgnet rundt alle ugens dage og bemandet med erfarne specialpædagoger og psykiatrivejledere, som kan give krisehjælp og fagligt baseret støtte, omsorg, rådgivning og vejledning.

Vi bidrager gerne til en konstruktiv indsats og dialog.

Indlæser debat