Sygehuset: Kühnaus ikke-eksisterende plan

30. juni 2020, 11.49

Foto: Jakob Stigsen Andersen

SYGEHUSET Anders Kühnaus opfattelse af demokratisk adfærd for en folkevalgt politiker adskiller sig nok fra flertallet af vælgernes forventninger til en sådan. Han opfører sig nemlig som de tre aber, ikke se, ikke høre, ikke tale (ikke forstå). Hvilket vel også er medvirkende til, at hospitalssektoren i regionen præges af store problemer, som givetvis kunne være undgået eller i det mindste reduceret, hvis den politiske styring havde været mere handlekraftig.

For hospitalet i Silkeborgs vedkommende, som er ramt af store interne problemer, der kan koges ned til en inkompetent og utroværdig og dermed uønsket hospitalsledelse, som aldrig kan opnå personalets tillid. Samme hospitalsledelse tåler nemlig ikke kritik, har derfor igen afskediget en tidligere ledende overlæge i Viborg, efter han havde fremsat kritik.

Det bedste samarbejde, der kan etableres, kan vel karakteriseres som væbnet neutralitet. Når formanden så konfronteres af os fra vælgerhavet med disse problemer, så er standardsvaret, at han har igangsat en 15-årig plan for Silkeborg, og vi som demokratiske borgere blot skal blande os uden om problemerne og ikke diskutere emner, der ikke passer formanden.

Kort og godt, planen skal fungere som et holdkæft bolche i 15 år. Hvad er det så for en nærmest mirakuløs plan? Den eksisterer ganske enkelt ikke. Der foreligger et skrift om organisering og proces, præget af talrige smukke men intetsigende floskler, besluttet af regionsrådet 16.06.20. dvs. på et tidspunkt hvor formanden har følt jorden brænde under sig. Det er i henhold til det foreliggende skrivelse hensigten at nedsætte fire arbejdsgrupper, kommissorier foreligger endnu ikke.

Det særdeles specifikt problematiske for hospitalet i Silkeborg er den arbejdsgruppe, der skal se på hospitalets interne funktioner og styrket sammenhæng til de øvrige hospitaler i regionen. Det katastrofale problem er, at den person, som i en lang årrække har modarbejdet hospitalet i Silkeborg, nemlig koncerndirektør Ole Thomsen, skal være formand for denne arbejdsgruppe. Desuden indgår en repræsentant fra hospitalsledelsen, som hverken personale eller borgere har tillid til, tillige repræsentanter fra de øvrige hospitaler i regionen. Udelukkes kan det ikke fra beskrivelsen, at medarbejdere fra hospitalet i Silkeborg kommer i mindretal. Ud fra tidligere hændelser på hospitalet kan det frygtes, at forskningsfriheden forsvinder og hospitalets uafhængighed svækkes.

Der er virkelig grund til at frygte for hospitalets fremtidige funktionsniveau. Det ligner en særdeles usympatisk politisk rævekage.

Et godt råd til formanden er, at han deltager i et mediekursus og fremover lade være med at belære os vælgere i TV i en arrogant og nedladende tone om, at vi ikke skal benytte vore demokratiske rettigheder, så som ytringsfrihed. Vi vil fortsætte ufortrødent op til valget i 2021.