Fældning: Snip, snap, snude

8. november 2019, 12.19

Foto: Martin Ballund

SKOVRYDNING Forleden kørte jeg på Nordre Højmarksvej forbi de nye boligområder ved Gubsø, og kunne til min forbavselse konstatere, at pludselig var et stykke skov, med lidt blandet nåletræer og 100 år gamle bøgetræer væk. En skøn grøn oase mellem alle husene. Hvorfor nu det?

Jeg kender ikke noget særligt til området eller baggrunden, men lad mig sætte fantasien i gang, og det skal understreges, at det er ren fantasi.

Jeg ejer et pænt stykke bynær skov og beslutter at fjerne alle træerne og alle spor af skov. Det må jeg egentlig også godt som lodsejer, så længe jeg ikke påtænker at bruge arealet til andre formål end skov. Det kunne f.eks. være byggeri. Men den går ikke lige uden videre.

Få dage efter det hele er ryddet banker en byggematador, som jeg aldrig har talt med før, på døren og tilbyder at købe arealet, hvor der tidligere var skov. Det har jeg ikke tænkt på før, men hvorfor ikke, og jeg ved jo ikke, hvad han vil bruge det til.

Byggematadoren søger nu kommunen om at få lov til at bygge nogle huse, på det nu tomme område. Kommunen sender en biolog op for at se om byggematadoren eventuelt vil ødelægge noget skov eller anden bevaringsværdig natur. Biologen kan imidlertid konstatere, at der hverken er skov eller dyr på området.

Kommunen udarbejder straks en lokalplan, der tillader det ønskede antal boliger og sender den i høring. Der indløber naturligvis mange protester, men dem overhører man. Byggematadoren bygger sine huse og snip, snap, snude, så er den historie ude.

Det er naturligvis bare en opdigtet historie, og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at det nogensinde er sket eller vil ske i Silkeborg Kommune. Med den megen tale om naturbeskyttelse og biodiversitet ville man sikkert politisk kigge lidt skævt til en sådan fremgangsmåde. Ikke mindst med tanke på at den politisk ansvarlige for området, udvalgsformanden for plan og vej, er tidligere skov- og naturmand.

Og vi ved jo fra selveste chefredaktøren for vores lokale avis, at byggefolk og arkitekter hver morgen står op med et hjerte, der banker for byens ve og vel. Så vi kan alle være trygge. Og det hele var jo også bare fantasi.