2.februar - »De vinterbader sig i succes« ... 27.marts - »Sådan drukner man en succes«...

Udgivet:22. marts 2023, 10.20

Læsetid:3 minutter

Freddy Skovbo er formand for »Almind-Wellet«. Foto: Martin Ballund

Af Freddy Skovbo Sauna- & Vinterbade-foreningen »Almind-Wellet«

2 måneder siden

VINTERBADNING Den skarpe debat om vinterbadning, saunapåklædning eller ej har raset, siden Midtjyllands Avis 2. februar bragte en artikel om Sauna- & Vinterbader-foreningen Almind-Wellets succesrige etablering ved Østre Søbad - og vinterbadningens sejrsgang overalt i landet de seneste år.

Et medlem af foreningen udtalte i TV-2 Østjylland, at hun ikke følte sig velkommen i foreningen, når hun bar badetøj i saunaen. Efterfølgende krævede Johan Brødsgaard, formand for kultur-, fritids-, idræts- og outdoor-udvalget (KFIO), reglerne ændret, således at man fremover skulle kunne komme i saunaen på Østre ikke bare tildækket, men også iført badetøj.

Foreningen Almind-wellet hævder derimod, at nok er der adgang for alle - vel at mærke alle der overholder spillereglerne, som man ved indmeldelse i foreningen har accepteret.

Disse ordens- og samværs-regler er udarbejdet i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og foreningen - på baggrund af en benyttelsesaftale underskrevet af begge parter. Det har helt fra foreningens spæde start været en fuldstændig klar forudsætning for disse aftaler og regelsæt, at påklædning, for eksempel i form af badetøj i saunaen, ikke skulle være tilladt. (»Du må være nøgen eller tildækket med håndklæde efter eget valg«). Vi finder ganske enkelt ikke, at den saunakultur, vi ønsker at udbrede, er forenelig med benyttelse af badetøj.

Senest har vi erfaret, at udvalgets flertal fortsat ikke kan acceptere de regler, der hele tiden har været gældende vedrørende brug af badetøj og mulighed for tildækning i saunaen - og på den baggrund sandsynligvis ønsker at opsige den eksisterende benyttelsesaftale på det kommende udvalgsmøde 27. marts.

Udvalget får forhåbentlig tid i løbet af ugen til at overveje og forholde sig til vores fremsendte løsningsforslag: At der åbnes for badetøj i saunaen på Østre i en tidsbegrænset periode, mens der arbejdes videre med etablering af en sauna-facilitet - eksempelvis ved Søsportens Hus - en facilitet med et anderledes regelsæt end Almind-Wellets.

Silkeborg Kommune henholder sig til at have fået »rigtig mange henvendelser« fra personer, der ønsker at bruge badetøj i saunaen. Der er efterfølgende søgt - og givet - aktindsigt i sagen: Det viste sig at begrænse sig til én (!!!) henvendelse til kommunen.

På Almind-Wellets seneste generalforsamling i september blev der ligeledes stillet forslag om valgfrihed i forhold til påklædning: Én person stemte for - 49 imod.

Fra foreningens side finder vi på det mere principielle plan, at udvalgsmedlemmer, der nu forsøger at knægte de aftaler, som de selv har været med til at indgå, bevæger sig langt ud på et meget uheldigt skråplan.

Dette truer med at kunne skabe præcedens i kommende sager, hvor foreningers praksis »ovenfra« på populistisk vis bliver fejet til side. Skal KFIO-udvalget fremover uden videre kunne opsige indgåede aftaler og derefter omgøre de enkelte foreningers regelsæt?

Prøv selv at overveje konsekvenserne heraf for andre foreninger ... det må da give stof til eftertanke for udvalgs-medlemmerne .

Mon de personer, der ønsker at bruge badetøj efter opsigelse af benyttelses-aftalen vil føle sig mere velkomne i saunaen?

Hvor er det dog skammeligt, hvis det Almind-Wellet og mange andre til dato har opfattet som en bragende succes skal druknes i Almindsøens klare vand.

Indlæser debat