Er Hjejleselskabet på rette kurs?

17. september 2020, 12.03

Foto: Jakob Stigsen Andersen

HJEJLEN Hjejleselskabet har vel aldrig været rigtig økonomisk stærkt, da det er et miniput selskab, som kun driver turistsejlads på de små Silkeborgsøer. Få måneder med indtægter, som er meget afhængig af vind og vejr - og nu også covid-19.

Og når man nu bliver ramt så hårdt, - er det selvfølgelig en svær tid, idet selskabet ikke råder over nogen større formue til at modstå situationen. Herfra en stor tak til Junior Chamber for deres hjælp og donation.

Bestyrelsen har fortalt om idegrundlaget for en redningsplan - i første omgang lød den fornuftig - men ved nærmere eftertanke, vil jeg mene, kursen er sat i den helt forkerte retning - hvilket jeg nu vil begrunde hvorfor.

Normalt når et firma kommer i vanskeligheder, begrænser man hurtigt udgifterne mest muligt »alt overflødig gods skal smides over bord« - herefter skal man forsøge at konsolidere skibet (sin indtægter, og beskytte sin likviditet). Sejlene tages ned - og når stormen har lagt sig kan man rigge sejl og andet til igen og komme videre på søen.

Den nuværende bestyrelse har set »et stjerneskud« på himlen i et tilskud fra Silkeborg kommune på årligt kr. 1,5 million.

Men hvordan får man fat på det lovligt, - man vil lave et nyt »søsterselskab« - som skal stå for driften - og i dette selskabs bestyrelse skal sidde juridiske og regnskabseksperter, samt borgmester og en anden fra kommunen, - samt Hjejleselskabets bestyrelsesformand og direktør!

Spørgsmålet er så, hvordan vil den ekstra administration med eksperter, borgmester, og Hjejleledelse - så optimere driften? Vil det give bedre oplevelser for gæsterne? Er Silkeborg kommune bedre til at drive sejlads? Har borgmesteren i øvrigt tid til også at tage sig af turistrutefart på Silkeborgsøerne? Og hvad koster disse eksperter som skal sidde i det nye søsterselskab. Vil det lette Hjejleselskabets administration - med nu to selskaber i stedet for et ? Hvad vil det bringe?

Eller er konstellationen udelukkende lavet for at Silkeborg Kommune (og skatteyderne) skal finansiere turistsejlads på søerne?

Og hvad sker der med det nye søsterselskab - hvis byrådet engang beslutter at lukke kassen? Vil Silkeborg kommune fremover kautionere og give løbende underskudsgaranti? Jeg har respekt for, at bestyrelsen forsøger at få penge fra kommunen - men er det den rigtige vej - med dobbelt administration af to selskaber - tvivler meget - og hvis det nye selskab vælter - hvordan står vores gamle Hjejleselskab så?

Er der andre løsninger? I høj grad er der mange muligheder. Første punkt er at få egenkapitalen genetableret. Man kunne starte med, at hver af de 300 aktionærer »nulstiller deres aktier« - eller hver aktie indbetaler kr. 5000. Eventuelle aktionær som ikke vil være med mister deres aktie-ret - og så kan evt. ledige aktier sælges til selskabets tilbageværende aktionær. Hermed er der skaffet de første kr. 1,5 million og - hvis Junior Chamber er enig - kunne det indsamlede beløb også tilgå egenkapitalen, som så er øget med kr. 3 million.

Herefter skal man se på indtægterne, kunne Silkeborg kommune i stedet for et årligt tilskud på kr. 1,5 mio. måske købe sejlture for disse penge? Det kunne være tilflyttere, som fik en velkomst-orienterings tur på en hjejlebåd, kunne også være ældre på plejehjem, som fik en oplevelse på søerne, skoleelever - mange muligheder - så får kommunen valuta for pengene - ikke kun passiv donation.

Der kunne også sælges »støtte billetter«, som kan indløses løbende senere - samme med gavekort til en familietur. Mange muligheder.

Endelig bør man gå ind og se på omkostningerne i Hjejleselskabet - de sidste år er personaleomkostningerne vokset voldsomt, næsten som hele sejlads indtægterne. Her bør bestyrelsen nok gå konto for konto igennem og reducere dem væsentligt. Vil ikke gå i enkeltheder men, kunne godt få indtryk af, at bestyrelsen har glemt, at Hjejleselskabet er et meget lille selskab - med sæson-turistsejlads og ikke er Molslinjen eller DFDS!

Endeligt kunne man også bruge alternativer. Har kendskab til pensionerede dygtige håndværkere, som gerne vil hjælpe gratis med en malerpensel, og et par brædder, vand og sæbe, ruteplaner, telefonpasning etc. Der er mange muligheder, hvor der er vilje er der vej.

Med dette indlæg håber jeg, at aktionærerne siger nej på generalforsamlingen til bestyrelsens planer om nyt selskab og dobbelt administration - men derimod holder fast i vores gamle selskab - får det på ret køl gen - så det kan sejle de næste 100 år igen.

Med ønsket om det bedste for vort gamle Hjejleselskab.