Opfordring og gode steder i en coronatid: Spred jer mere i naturen

I en tid, hvor næsten alt andet er lukket, er en travetur i naturen særdeles populær. Men vi klumper os sammen på alt for få steder, påpeger Naturstyrelsen Søhøjlandet

26. marts 2020, 14.03

- Der er slet ingen grund til at klumpe så meget sammen, der er så mange andre spændende muligheder i de enorme skovområder, vi har omkring Silkeborg, siger naturvejleder Torben Bøgeskov fra Naturstyrelsen Søhøjlandet.

SILKEBORG I EN VI En tur rundt om Almindsø er altid dejlig, også selvom man har gået den snesevis af gange tidligere. Det samme er turen om Slåensø, eller en lille hurtig tur omkring Vejlbo Mose. Men de enorme naturområder ved Silkeborg rummer masser af andre muligheder, dem er vi alt for dårlige til at udnytte.

- Vi har nogle hotspots i naturen på Silkeborg-egnen, der er særdeles populære, så populære, at det er ved at være problematisk i øjeblikket, hvor vi jo gerne skal holde lidt afstand, siger naturvejleder Torben Bøgeskov fra Naturstyrelsen Søhøjlandet.

- En tur rundt om Almindsø eller Slåensø er særdeles populære. Også ved Klostermølle er der masser af besøgende for tiden. Ved Klostermølle går de fleste ud af den snævre sti ved kanalen. Der kan hurtigt bliver trængsel, og det kan være svært at træde til side for hinanden, fordi der er meget våd bund på begge sider af stien.

- Men der er slet ingen grund til at klumpe så meget sammen, der er så mange andre spændende muligheder i de enorme skovområder, vi har her på egnen. Vil man køre blot 15-20 minutter i bil, er der endnu flere muligheder, siger Torben Bøgeskov.

At det er problematisk med mange folk på travetur de samme få steder, blev understreget i weekenden. Her blev politiet kaldt til både Almindsø og Slåensø, fordi der var skovgæster, der mente, at folk trods smittefare færdes alt for tæt her. Politiet fandt dog ikke anledning til at skride ind eller finde bødeblokken frem.

Prustende motionister

Torben Bøgeskov nævner også et særligt problem, når mange gående, mange løbende motionister og motionister på mountainbike eller andre cykler færdes tæt.

Der er utvivlsomt øget risiko for at få spredt coronavirus, når prustende motionister færdes tæt omkring de mange gående. Så han opfordrer såvel de gående som løbende og cyklende til at vise ekstra hensyn og passere hinanden i nogle store buer for tiden.

Mange muligheder

Og hvor skal man så tage hen i stedet for »de sædvanlige« steder? Torben Bøgeskov har en række ideer.

Der er mange muligheder i de store plantager mod vest som Kompedal og Nørlund Plantage, og der er faktisk ikke ret langt til dem.

Andre muligheder er alternative søture til Hampen Sø og Bøllingsø.

- Der er fine stier omkring begge søer. Turen omkring Hampen Sø tager en times tid, mens man nok skal afse et par timer til at gå omkring Bølling Sø, siger naturvejlederen.

Men også ganske tæt på Silkeborg findes der mange spændende muligheder. Har du f.eks. for nylig været på en tur omkring Hampen Sø, forbi Frederik 7.s Høj, eller har du nogensinde været forbi den stejle bakke syd for Virklund, hvor der i 1940’erne og 50’erne var skihopbakke?

Herunder følger en række forslag til steder:

Frederik den 7.s Høj

Silkeborg Vesterskov, finder du det højeste punkt i de skove, der omgiver Silkeborg by, og i øvrigt også det højeste punkt i den gamle Silkeborg Kommune. Det er Frederik 7.s Høj, der er navngivet i forbindelse med et besøg af kongen i 1852. Helt korrekt er højeste punkt lidt længere tilbage i landskabet på marken ved skovfogedboligen Kongshus, her er der 123 meter, men her er udsigten ikke noget særligt. Det udsigtspunkt, der bærer navnet Frederik 7.s Høj ligger nogle meter lavere.

Fra Frederik 7.s Høj har du en fremragende udsigt ud over Funder Ådal og videre mod nordvest til Funderholme og Hvinningdal.

Bag højen er der et område, der fortæller om tidligere tiders skovdrift, et område med krogede træer. Det er fra stævningsdrift, hvor man klippede træerne ned og lod dem skyde fra stubben igen, så det er knudrede, lidt buskagtige træer.

Det er i øvrigt oplagt at gøre en lille afstikker ud til den nærliggene Høghs Bænk. En tur ned ad stien her og op igen kræver godt med luft, det er en af de mest dramstiske stigninger i Silkeborgskovene.

Der kan vælges flere forskellige skovveje ind til Frederik 7.s Høj. Vil man på en forholdsvis kort tur, er det mest oplagte at parkere bilen ved mindestenen ved Gjessøvej. Vil du på en lidt længere tur, kan du tage udgangspunkt fra P-pladsen ved Gjessøvej lige udenfor bygrænsen. Her er der en godt 6 km lang afmærket vandrerute, der også fører til højen.

Kort til turen finder du her: https://naturstyrelsen.dk/media/246352/silkeborgskovene.pdf

Kompedal Plantage

Man skal ikke tage til Kompedal for at opleve storkuperede landskaber, men for at opleve »uendelige« naturområder og et smukt samspil mellem plantagedelen og åbne heder og sletter.

- Når man kommer ud i de store naturområder, er der også langt større chance for at opleve dyreliv, end der i de bynære skove. I Kompedal Plantage er der blandt andet gode muligheder for at se rådyr og kronvildt, fremhæver naturvejleder Torben Bøgeskov fra Naturstyrelsen Søhøjlandet.

I Kompedal er der ikke den store risiko for at fare vild. De er virkelig tale om plantage-veje - lange lige veje, der inddeler plantagen i store firkanter. Men to områder er aldrig blevet tilplantet. Det er Grathe Hede, også kaldet Gråhede og den langstrakte Kompedal, der har lagt navn til plantagen.

Der er også nogle mindre åbne områder, blandt andet området »Ørkenen«, der godt nok er tilplantet, men det er et så næringsfattigt område, at træerne kun er blevet til nogle forkrøblede, buskagtige størrelser.

Hærvejsruten for vandrere løber gennem den østlige del af Kompedal Plantage - ikke langt fra Hovedvej 13. Der er desuden to afmærkede vandreruter, der hver er cirka fem kilometer lange. Turene udgår fra parkeringspladserne ved henholdsvis Kompedalvej vest for Gråmose og Sangildvej vest for Knudstrup.

Digital guide til Kompedal:

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/kompedal-plantage/sevaerdigheder/

Kort over området:

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/11773560/kort-digital-guide-web-kompedal-detail.pdf

Hampen sø

vandretur rundt om en sø er altid en dejlig mulighed. Det er let at finde rundt, når man hele tiden har søen på sin venstre eller højre hånd - alt efter hvilken vej, man går rundt.

For folk fra Silkeborg og omegn kan en sådan tur gå andre steder end til de kendte, populære ture omkring Almindsø, Slåensø, Vejlbo Mose eller Schoubyes Sø. Få skridt syd for kommunegrænsen er Hampen Sø i det nordvestlige hjørne af Palsgård Skov en fremragende mulighed.

Der er p-plads ved Hovedvej A 13 lige nord for krydset, hvor vejen går fra mod Billund. Rundt om søen er der en afmærket rute på cirka 5 km, altså en smule længere end turen omkring Almindsø.

Hampen Sø er i øvrigt den næsthøjest beliggende sø i Jylland og ligger 79 meter over havet. Der er et rigt fugleliv, som du kan iagttage på turen rundt om søen.

Har du mod på en lidt længere tur og på at få set lidt mere af Palsgård Skov, er der i alt fem afmærkede vandreruter på mellem 2,5 og 5 km. Den blå rute på 3,5 km er god at kombinere med turen omkring søen. Ved den østlige ende af søen forløber de ganske tæt.

Naturstyrelsens vandretursfolder viser vej til udgangspunkterne for de øvrige afmærkede ruter.

Skihopbakken og det halve franskbrød

En af de meget spændende og flotte vandreture i Silkeborg-området er »Sporet ved Thorsø« med udgangspunkt i den sydlige del af Virklund. Vandreruten er afmærket som en af mange i det landsdækkende projekt »Spor i Landskabet«, hvor der både lægges vægt på naturoplevelserne og de kulturspor, som menneskelig aktivitet har sat i landskabet.

Turen er cirka 6 km lang, men kan eventuelt forlænges med en afstikker til Gjessø Savværk.

Kort efter du har bevæget dig ud på sporet, kommer du til Duedalbjerg, hvor der i 1940’erne og 50’erne både var skihopbakke og styrtløbskonkurrencer. En stribe holdes fortsat fri for skovvækst, så man kan fornemme fortidens vintersportsudfoldelser.

Noget længere fremme kommer man til »Det halve franskbrød«, en kæmpesten, der formentlig er ført hertil fra Norge under istiden. På et tidspunkt er den blevet gravet fri og kløvet, formentlig i et forsøg på at bruge den til bygningssten. Det er lykkedes at skære et par ordentlige skiver af »brødet« og dele dem i flere mindre stykker, men så blev projektet opgivet, og alle stumper ligger der vist endnu.

Andre interessante punkter er sporene efter »Soldaterbroen«, tomten efter Kirstens Hus og et kildevældsområde.

Sporet starter i den vestlige ende af Thorsø Skovvej i Virklund. Der er ikke ret meget plads ved startstedet, så det anbefales at parkere ved Virklundhallen og gå herfra.

Her finder du folderen om »Sporet ved Thorsø«:

naturstyrelsen.dk/media/nst/67693/Thorsoe_0309.pdf

Karoline Amalies Høj

har mange udsigtspunkter omkring Silkeborg. Ved nogle kan man parkere næsten lige ved bunden af bakken og så starte opstigningen. Ved andre må man på en lidt længere skovtur for at finde frem, men hele turen er jo som oftest en god oplevelse.

Et af de højdepunkter, der ligger »langt ude i skoven«, er Karoline Amalies Høj i Østerskoven. For få år siden blev der lukket lidt mere op for udsigten fra højen - den havde være ved at gro til. Der var tale om lidt et kompromis mellem skovdrift og åbne udsigter. Udsigten kan blive endnu bedre, hvis der fældes mere, men der er et fint kig mod øst og syd over Borresø og Paradiset.

Der er et rigt fugleliv ved Paradiset. Man kan også have held til at se havørne. Det par, der gennem flere år har ynglet i Sønderskoven, har »indflyvningsrute« over Paradiset og kan iagttages fra Karoline Amalies Høj.

Der er ikke nogen afmærket vandrerute til toppen af Karoline Amalies Høj. Men der er en rute, der går tæt forbi. For et par år siden lavede Naturstyrelsen en række nye ruter i Silkeborg-skovene, der er ikke nogen udførlig beskrivelse til dem, men to ruter starter ved Ferskvandscenteret og går ud i Østerskoven. Den længste går lige ved foden af Karoline Amalies Høj, hvor motorbådsklubben har bådebro i den nordlige del af Paradiset. Herfra går en trappe op til toppen.

Man kan også tage udgangspunkt fra skovløberhuset Borresøhus på Paradisvejen lige i udkanten af Virklund. Gå ind i skoven her og følg her stort set bredden af Borresø, indtil du når motorbådsklubbens store bådebro og tag så trappen op.

Karoline Karoline Amalies Høj er 64 meter over havet. Stedet er opkaldt efter dronning Karoline Amalie, der var gift med Christian 8. Parret besøgte Silkeborg i 1840, og det var sandsynligvis ved denne lejlighed, at bakken fik sit navn.

Kort med den afmærkede rute til bunden af Karoline Amalies Høj finder du her:

https://naturstyrelsen.dk/media/236194/vandreruter_samlet.pdf

Hjælp på nettet

Når du vil planlægge en god skovtur eller andre naturoplevelser, er der masser af hjælp at hente på internettet. Især to adresser kan anbefales - men der er også mange andre muligheder, som du kan finde ved at google eller søge lidt rundt. To vigtige indgange er:

naturstyrelsen.dk

udinaturen.dk

Førstnævnte er Naturstyrelsens hjemmeside. Her er der rigtigt mange spændende oplysninger. De velkendte vandretursfoldere kan findes i pdf-udgaver, som du kan printe ud, og der er også forskellige digitale guider, som det er hurtigere at manøvrere rundt i.

På hjemmesidens forside er der er der to vigtige link videre. Dels »Hvor skal turen gå hen?« Dels »Find et detaljeret kort«. Den videre inddeling under »Hvor skal turen gå hen«, er desværre lidt ulogisk. Skove ved Silkeborg skal findes under »Fjordlandet« (!). Bølling Sø er under Vestjylland.

Kortet, der linkes til, rummer et væld af oplysninger - lagt i lag, som man kan slå til og fra. Kortet er ikke ret overskueligt, hvis det skal bruges til en vandrettur, her skal der i stedet findes kort ved at søge under de enkelte naturområder.

Ligesom kortet på Naturstyrelsens hjemmeside er »udinaturen.dk«, også et landsdækkende kort, hvor man forstørrer sig ind på det område, der har interesse. Også her ligger oplysningerne om de forskellige muligheder i lag, som man kan klikke til og fra.