Ministeren har fået fuld og retvisende information

27. august 2020, 12.33

Tange Hold nu op, hvor skal man finde sig i meget, når man går ind for at Tange Sø bør bevares. Der er bare nogle mennesker blandt lystfiskerne, DN-medlemmer og andre, der ikke skyr nogle midler for at mistænkeliggøre vores sag, vores forening - og mig. En af disse mennesker er Niels Åge Skovbo, der beskylder mig for at misinformere ministeren. En anden er Martin Knudsen, som også - igen - fortæller, at jeg lyver omkring Tange Søs stuvende effekt i Gudenåen. Her på avisens sider - og på diverse sociale medier.

Men nej, jeg har aldrig sagt, at miljøchefen i Viborg har »godkendt« Tangestrygs-løsningen i forhold til vandramme-direktivet. Jeg har sagt, at han har erklæret, at »Tangestryget er fiskebiologisk i orden« - altså at der er fuld vandring i stryget for alle arter. Jeg var til mødet med både miljøchefen, borgmesteren, nogle embedsfolk, bestyrelsesmedlemmer og ham, der har designet løsningen. Det - og ikke noget andet - har jeg videregivet til ministeren.

Jeg har aldrig nogensinde taget forvaltninger, embedsfolk, andre forskere eller institutioner til indtægt for at have »godkendt« Tangestryget i forhold til EU’s vandramme-direktiv. Men vi har indgivet en løsning, designet af en af Danmarks førende forskere indenfor vandrefisk med mange år hos DTU Aqua. Med udgangspunkt i den fulde vandring mener vi, at løsningen opfylder EU’s vandrammedirektiv, og INGEN embedsmand, ekspert, forsker eller andre har nogensinde peget på en bestemmelse, paragraf, ordlyd eller praksis i EU’s vandrammedirektiv, der er i strid med vores løsning. Ingen. Til trods for, at vi har indsendt løsningen som officielt bidrag til den lange konflikt for 2 år siden.

Og jo. Viborg Kommunes byråd har anbefalet, at løsningen lægges til grund for statens tilgang til udfordringen ved Tangeværket. Det er bare at spørge de mennesker, der stemte for den. Der er 30 af dem.

Til Martin Knudsen og andre omkring stuvende effekt: Tange Sø har stuvende effekt til et sted mellem Borre og Kongensbro. Ikke længere. Det er bare at spørge miljøchefen i Silkeborg Kommune - eller en af de biologer, der arbejder med Gudenåen.

Og vil I så ikke nok bare fortælle, hvad I kan lide, i stedet for at fortælle, hvordan vi andre er lumpne, uvederhæftige, slette og svigagtige mennesker?