Børneområdet: Skrøner og virkelighed i kommunale besparelser

12. september 2019, 12.46

BESPARELSER I disse dage arbejdes der intensivt med at finde straks-besparelser i Silkeborg Kommune. Årsagen er, at sundheds- og ældreområdet har haft nogle voldsomme ekstra omkostninger hen over sommeren. Samtlige medlemmer af byrådet har været enige om, at vi alle på tværs måtte give en hånd i en fælles indsats.

Desværre kunne socialområdet ikke bidrage, da de tidligere på året kom i lignende vanskeligheder. Heller ikke arbejdsmarkedsområdet kan hjælpe, da de ikke kan garantere, at folk kommer i arbejde inden udgangen af 2019. Derfor skal Sundhed & Ældre naturligvis selv finde besparelser, og de resterende områder skal hjælpe med i alt 20 mio. fra deres drift.

Et byrådsflertal vedtog, at økonomiudvalget skal finde ca. 8 mio., de »små« udvalg ca. 2 mio. tilsammen, og børn og unge ca. 10 mio. Det er ikke nogen let opgave med kun 3½ måned tilbage af året.

Situationen har fået mange til at ytre sig på de trykte og sociale medier. Det kunne man sige sig selv, og de fleste er da også trætte af situationen, ligesom politikere, ansatte og forældre er det. Desværre er der også nogle, der fortæller vidt og bredt, at børne- og ungeområdet er blevet beskåret, og at alle tidligere løfter er brudte.

Intet kunne være mere forkert. Børn og Unge fik i starten af året 20 mio. ekstra oveni deres budget. Kort tid efter fik vi en ekstrabevilling på 5 mio. Derudover blev vi fritaget for den besparelse, som alle andre områder skulle igennem på 1%. Det svarer til 15 mio. Endelig fik vi 12,5 mio. ekstra her i august, fordi vi har fået flere børn i området. I alt en styrkelse af økonomien på 52,5 mio. kroner i 2019. Det svarer 3,5% af budgettet på 1,5 mia. Selv efter en her-og-nu tilretning er økonomien styrket med 42,6 mio. kroner i 2019 indenfor B&U.

Desværre kunne vores forvaltning kun finde ca. 5 mio. kroner til besparelser på centrale aktiviteter i resten af 2019. Som udvalg bliver vi derfor nødt til at bede de 27 skoler om at hjælpe med de sidste 5 mio. Det er vi trætte af, men vil gerne minde om, at .området fortsat bliver forbedret med en forhøjelse af økonomien på 20 mio. hvert år i 4 år. Således tilføres området alt i alt 200 mio. i perioden 2018-2021, og den næste portion kommer allerede til januar.