En kamp mod prognoser

22. august 2020, 09.02

PROGNOSER Skanderborg ligger i top-40 blandt de kommuner, som danskerne gerne vil flytte til, og helt oppe i top-3, hvis man kigger på kommunerne vest for Storebælt.

Prognoserne viser, at Skanderborg er på vej mod de 70.000 indbyggere. Skal man holde sig til prognosen eller kigge ind i den virkelige verden for at se om den holder. Jeg ville nok vælge det sidste, for set med mine øjne har byrådspolitikerne i Skanderborg lænet sig for meget op ad prognoser og ikke fuldt med i hvad der virkelig sker ude i kommunen. Derfor er det gået helt galt, hvilket man kan se nu, hvor der mangler daginstitutioner og skoler til de mange kommende børn i kommunen.

Vi skal have skabt plads til de mange børn, det er en svær opgave, men den skal vi løse. Den bliver bare ikke løst, hvis man blot kigger ind i prognoserne. Jeg har flere gange sagt det i forbindelse med arbejdet med at lave en ny skolestruktur, men det har været svært at få ørenlyd.

I Hørning har Ådalens Efterskole etableret en ny friskole. Her siger prognosen, at ca. 20 % af skolens børn vil komme fra de to skoledistrikter i Hørning, men de faktiske tal siger 80%. I Stjær siger prognoserne, at der i de næste 10 år vil blive bygget 2-3 nye huse om året, men faktisk er der inden for det sidste år allerede blevet bygget 18 nye huse, og inden for kort tid vil der blive bygget endnu 4 nye huse.

Vi må indse, at vi også står med den samme udfordring i skoledistriktet i Bjedstrup. Her siger prognosen en ting, men de faktiske tal noget helt andet. I de næste mange år vil elevtallene godt nok være stigende iflg. prognosen, men kigger man på de reelle tal, så vil skolen de næste 5-6 år have et elevtal der er ca. 15 elever højre, end de tal prognosen siger. Dertil skal så tillægges de børn, der kommer i de 18 boliger, som er reserveret i den kommende udstykning i Alken. I den kommende uge, afholdes der et møde om endnu en udstykning med 52 boliger. Så hvis alt dette bliver gennemført, så kan vi forvente, at skoledistriktet inden for en kort årrække vil blive tilført over 100 børn. Dertil kommer så børn fra de familier, der vil flytte ind i de allerede eksisterende boliger, når der skiftes ejere.

Jeg har mange gange nævnt det i min næsten 7 årige tid i Skanderborg byråd, men talt for døve øren - og netop de tre ovenstående eksempler taler jo deres tydelige sprog, at vi politikere ikke alene må læne os op ad prognoserne. Vi er også nødt til at se ud i den virkelige verden, en verden vi har været med til at skabe og som vi er nødt til at tage ansvar for.