Hvor er vores legestuer?

Udgivet:11. juni 2021, 12.51

Læsetid:2 minutter

Af Ditlev Baun Fårvang. På vegne af Forældrebestyrelsen i Dagplejen Silkeborg

DAGPLEJEN For at imødekomme kapacitetsudfordringerne, der lige nu sætter mange forældre under pres, har Silkeborg Kommune inddraget flere lokaler i institutioner, som Dagplejen benytter til legestuer.

296 børn og 87 dagplejere står nu uden legestuer i Gødvad, Balle, Buskelund/Hvinningdal og Alderslyst samt også i Virklund, som blev inddraget tidligere i år.

Det er ikke rimeligt, at Silkeborg Kommune forringer kvaliteten for Dagplejen for at løse kapacitetsudfordringerne. Vi mener, at Dagplejens adgang til legestuer skal tænkes ind i løsningerne på kapacitetsudfordringerne
Ditlev Baun, forældrebestyrelsen i Dagplejen

Derudover har 13 dagplejere og ca. 44 børn i syd/midt byen heller ingen legestue, da man i lang tid ikke har kunnet få lokale i området. Mange børn får nu ikke mulighed for at opleve det gode børneliv i Dagplejen, som legestuen er en stor del af.

Vi har som forældrebestyrelse i Dagplejen stor sympati med alle de forældre, som er i den ulykkelige situation, ikke at vide om deres børn kan få et pasningstilbud.

Vi forstår også, at det er oplagt at inddrage disse lokaler, som er til stede i de eksisterende institutioner. Men at fjerne legestuerne fra Dagplejen uden at tilbyde alternativer til alle dagplejerne i de berørte områder, som f.eks. kunne være: Økonomi til at leje sig ind i andre lokaler eller f.eks. tilbyde ladcykler til dem alle, så de kan komme rundt i vores »Outdoor Hovedstad« og tænke legestuer på en ny måde med udendørs »baser« som f.eks. shelters rundt om i kommunen, hvor de kan have samlingssted, det forstår vi ikke.

Det er ikke rimeligt, at Silkeborg Kommune forringer kvaliteten for Dagplejen for at løse kapacitetsudfordringerne.

Vi mener, at Dagplejens adgang til legestuer skal tænkes ind i løsningerne på kapacitetsudfordringerne.

Lige nu står Dagplejen med en stor gruppe af dagplejere, som ikke har en tilfredsstillende hverdag, vi har en stor gruppe forældre, som ikke får den kvalitet, de var stillet i udsigt, vi har en stor gruppe af børn, der ikke har fuld adgang til det gode børneliv i dagplejen.

Vi vil gerne opfodre til, at politikerne ikke stirrer sig blind på én udfordring, men at det er alle, der benytter sig af dagtilbud i Silkeborg kommune, som får hvad de har forventet, da de valgte et kommunalt dagtilbud.

Læs også
<span>Nye vuggestuepladser:</span> Dagplejen får til gengæld inddraget flere legestuer <span>Nye vuggestuepladser:</span> Dagplejen får til gengæld inddraget flere legestuer
Læs også:
Nye vuggestuepladser: Dagplejen får til gengæld inddraget flere legestuer

Der er ca. 250 dagplejere i kommunen og ca. 850 børn som benytter legestuer som giver børnene i dagpleje muligheden for at blive en del af et mangfoldigt børnefællesskab. Børnene får relationer til- og modspil fra en større gruppe børn og møder flere voksne. De får oplevelser gennem pædagogiske læringsmiljøer i anderledes og større rammer.

Læs også
<span>Leder:</span> Dagplejen i klemme <span>Leder:</span> Dagplejen i klemme
Læs også:
Leder: Dagplejen i klemme

Legestuens indhold og opbygning tager udgangspunkt i børnenes aktuelle behov og kompetencer.

Legestuen understøtter sammenhænge og gode overgange i børnenes liv.