Udvidelse af Søholt Renseanlæg: Er det den rigtige beslutning?

Udgivet:22. september 2022, 12.00

Læsetid:2 minutter

Af Kirsten og Søren-Erik Kongensgaard Susanne og Mogens Olsen, Mathilde og Hakan Kilic. Poppelsvinget 8, 10 og 12, Silkeborg

RENSEANLÆG Byrådet har - lidt under radaren - på byrådsmødet 29. august truffet beslutning om en af de største investeringer i årtier.

Det drejer som om den fremtidige håndtering af kommunens spildevand, hvor der nu er vedtaget en udvidelse af Søholt Renseanlæg til 515 mio. kr., svarende til ca. 13.000 kr. pr. husstand i kommunen, somskal betales via spildevandsafgifterne over de kommende år.

Kommunens forvaltning har forud fra beslutningen fremlagt en grundig analyse af to alternative muligheder:

- Etablering af nyt renseanlæg på Allinggårdsvej i Svostrup (tyndt-befolket område).

- Udbygning af nuværende renseanlæg på Søholt (tæt bebygget byområde).

Der er beskrevet disse oplysninger om de to alternativer i forvaltningens oplæg:

- De samfundsøkonomiske omkostninger er dyrere ved Søholt fremfor Svostrup.

- Der bor mere end 120 hustrande inden for 300 meter af Søholt og tre husstande inden for 300 meter i Svostrup.

- Byggeperioden er beregnet til seks år ved Søholt-projektet og tre år ved Svostrup.

- Det fremgår af oversigtskort, at området på Søholt med udvidelsen vil være fuldt udnyttet, mens der vil være god plads til udvidelser ved et nybyggeri i Svostrup.

Alle fire punkter peger derfor på et nybyggeri ved Svostrup som den bedste løsning.

Derfor er det heller ikke overraskende, at kommunens forvaltning har anbefalet byrådet at vedtage et nybyggeri i Svostrup.

Læs også
<span>Byrådet slår fast:</span> Søholt Renseanlæg skal renoveres og udbygges <span>Byrådet slår fast:</span> Søholt Renseanlæg skal renoveres og udbygges
Læs også:
Byrådet slår fast: Søholt Renseanlæg skal renoveres og udbygges

Byrådets flertal har dog på forunderlig vis besluttet at gå imod forvaltningens indstilling og har i stedet stemt for en udvidelse af anlægget på Søholt!

Denne beslutning forstår vi som naboer til Søholt simpelthen ikke. Og vi er ikke alene om dette synspunkt.

Lars Faarup, der stemte imod udvidelsen af anlægget på Søholt, stillede ifølge Midtjyllands Avis påbyrådsmødet det meget fornuftige spørgsmål:

»Hvad nu hvis vi i fremtiden skal rense spildevandet for flere giftstoffer? Det vil kræve en større udvidelse, og det bliver nærmest umuligt med den nuværende placering. Jeg tror at vi om 15-20 år vil kigge påhinanden og spørge: Hvem pokker har dog besluttet, at der fortsat skal ligge et renseanlæg her?«

Vi naboer sidder også til tilbage med en stor undren over, hvad der får flertallet i byrådet til at gå imodforvaltningens anbefaling i en så stor økonomisk beslutning?

Derfor rejser vi spørgsmålet:

Bruger kommunen skatteborgernes penge rigtigt?

Vi spørger bare!

Indlæser debat