Favrskov kommune manipulerer med fakta

23. februar 2021, 11.06

MOTORTRAFIKVEJ Favrskov Kommune og tre andre kommuner har i hemmelighed, for ca. et år siden til transportministeren, fremsendt et nyt forslag om at udbygge Viborgvej (rute 26) med en motortrafikvej.

Favrskov Kommune har undladt at involvere Skanderborg Kommune i deres nye planer, hvilket er både frækt og urimeligt

Kristian Lindskov

Deres nye forslag går syd om Lading Sø og ind gennem Skanderborg Kommunes nordlige ende.

Ved Svenstrup har deres forslag en anden linjeføring, end den som transportudvalget besluttede ved trafikaftalen i 2014

Favrskov Kommune har undladt at involvere Skanderborg Kommune i deres nye planer, hvilket er både frækt og urimeligt.

I Favrskov Kommunes forslag om en motortrafikvej, står der i en »faktaboks« følgende: I en korridor på 900 meter bor der 1400 mennesker langs linjeføring nord ved Lading, mens der kun bor 250 i en tilsvarende korridor langs linjeføring syd ved Skivholme

Af VVM-rapporten fra 2012 fremgik der, at der var 501 støjplagede boliger langs linjeføring nord, mens der var 554 støjplagede boliger langs linjeføring syd.

Vejdirektoratet anbefalede på baggrund af VVM-redegørelsen, at linjeføring nord skulle lægges til grund for udbygningen af ru- te 26 mellem Søbyvad og Sabro.

Favrskov kommune ville dog ikke acceptere VVM rapportens konklusioner og Vejdirektoratets anbefaling og de udarbejdede herefter en selvopfunden måde at anskue »påvirkningen« af beboere m.v.

De oplyste, at der i en bufferzone på 900 meter, boende 1327 indbyggere langs den nordlige linjeføring og 430 indbyggere langs den sydlige linjeføring.

Og vupti - nu havde de nogle tal, der passede bedre i deres fortælling og Favrskov Byråd rejste herefter til København, hvor de foreviste »de hjemmelavede tal« og beregninger for Transportudvalget.

Forhenværende transportminister Henrik Dam Kristensen, blev efterfølgende bedt kommentere materialet fra Favrskov Kommune. Han oplyste: »Der er små forskelle i de støjmæssige konsekvenser, men støjbelastningstallet vil være mindst i linjeføring Nord«.

På trods af, Henrik Dam Kristensens kommentarer og oplysningerne i VVM-rapporten, fortsatte Favrskov Kommune i mange sammenhænge og over for mange folkevalgte landspolitikere, at fremvise deres egne selvopfundne måde at anskue »påvirkningen« af beboere.

I 2014 besluttede politikerne i Transportudvalget, efter stor påvirkning fra Favrskov Kommune, at det var linjeføring syd, gennem Skanderborg Kommune, som skulle benyttes. Transportudvalget valgte overraskende, at gå imod anbefalingen fra Vejdirektoratet, om at benytte den nordlige linjeføring.

Borgerne i det nordlige af Skanderborg Kommune vil kun få ulemperne og ingen fordele ved Favrskov Kommunes nye forslag om en motortrafikvej. Den 10 år gamle VVM-undersøgelse bør opdateres på alle tre linjeforslag og genvurderes.

Det er godt, at borgmesteren i Skanderborg og en række andre politikere har taget sagen op, da Favrskov Kommune laver planer »hen over hovedet« på os i den nordlige del af Skanderborg Kommune.