Så gør dog noget ved de gentagne oversvømmelser

16. november 2019, 08.00

Foto: Martin Ballund

NØLERI Tak til Helmer N. Jakobsen for en leder den 14/11, der rammer præcist ind i byrådets nølen i forhold til at gøre noget ved de oversvømmelser, der i årevis har ramt mange lodsejere i kommunen. Dejligt at en journalist kigger på sammenhænge over tid. Kigges der endnu længere tilbage, vil man kunne finde meget mere af samme kaliber.

I mere end 10 år har problemet været tilbagevendende, men intet er sket.

Som borger, der har dette tæt inde på livet igennem mange år, er det beskæmmende at læse om politikernes mangel på ansvar overfor den opgave om vedligeholdelse af vandløbene, som blev dem pålagt, da amterne blev nedlagt i 2007.

D. 13/11 kan man under overskriften »Vindum går imod klimaudvalg« læse om de interne politiske uenigheder mellem udvalg og borgmester. På samme måde kunne man d. 30/10 læse et indlæg fra den nuværende formand for klima- og miljøudvalget, Løwe: »Vi har ikke tilstrækkelig viden« (til at gøre noget). Lige ved siden af et indlæg fra formanden fra klima- og miljøudvalget i 2014-17, Goridsen: »Vi ved hvad der skal gøres« ...

Utroligt. Derfor er det også på sin plads, at borgmesteren skærer igennem. Men hele byrådet burde bakke op. Ingen kan vel have interesse i, intet at gøre? Vandløbene blev i sin tid skabt efter den seneste istid for at lede smeltevandet ud til havet. Selv om vi ikke har så meget smeltevand mere, er det dog stadig den primære funktion for et vandløb. Biodiversitet og turisme er kommet til senere. Hvor svært kan det være?