Syv samuraier på krigsstien

25. januar 2019, 12.21

TANGE SØ Fredag 19. januar bragte avisen et læserbrev underskrevet af ikke færre end syv kritikere af Tange Sø og Tangeværket.

Indlægget kundgør, at Tange-sagen slet ikke handler om Tange Sø. Den handler om Gudenåen, som bør være friere. Og læserbrevsskribenterne betakker sig for at blive benævnt »sø-modstandere«.

De vil hellere være frihedskæmpere, for de kæmper for at befri Gudenåen, hævder de.

Jamen, for min skyld ingen alarm. De må kalde sig, hvad de vil. Semantikken har ingen betydning for substansen i deres krigstogt.

Og hvad går krigen så ud på?

Lutter gammel vin på en ny flaske. De syv samuraier kæmper i realiteten udelukkende for at få laksen til at yngle i Gudenåen mellem Kongensbro og Silkeborg. Det er deres ærinde i en nøddeskal. Al deres lyrik til trods.

For de ved jo udmærket, at der nu ligger et gennemarbejdet forslag på bordet til et kort, slynget omløb - Tangestryget - som vil give alle vandrende fisk og insekter fri og uhæmmet passage ved Tangeværket. Og da Tangestryget ikke kræver mere end 10-15 pct. af Gudenåens vandføring, lades Tange Sø helt uberørt.

Den eneste art, der udestår et problem med, er laksen. Tangestryget begynder og ender jo i en sø, og laksen yngler ikke i en sø.

Så ynglen skal svømme igennem den på vejen mod havet. Det vil koste ca. 80 pct. af dem livet. Og det er for mange til, at de kan reproducere sig selv.

Laksen yngler allerede nu i Tange Å umiddelbart oven for værket. Den når derop via den udskældte fisketrappe. Så Tangestryget vil sandsynligvis styrke Gudenåens i forvejen ret store bestand af laks, som lever på strækningen mellem Tangeværket og Randers. For man udsætter jo hvert år masser af laks i Gudenåen.

Det har resulteret i et udmærket laksefiskeri neden for Tangeværket. Men vore syv samuraier kræver altså også laksefiskeri oven for værket.

Dette projekt er de parate til at bruge i værste fald en halv milliard på. Danmark har ellers otte andre officielle lakseåer - plus ca. 40 km Gudenå med masser af laks i.

Når man kæmper for en friere Gudenå, kan der opstå krigsskadeomkostninger. Tange Sø bliver måske ødelagt af dette lakseprojekt? Men herregud. De berørte vil få en erstatning, lover samuraierne.

Godt så! Alt andet ville da også være tyveri ved højlys dag.

Det er imidlertid så typisk for disse å-frihedskæmpere: De hiver grådigt ned fra alle hylder i det offentlige. Kræver og kræver. Og regningen giver de videre til skatteborgerne.

Men er det nu en rimelig og fornuftig udgift, man beder os dække? Det bliver i hvert fald nogle voldsomt dyre laks.