Midtjyske Meninger: Om politisk demokrati og demokratisk politik

20. januar 2020, 12.50

Foto: Martin Ballund

Politik kan synes selvmodsigende.

Og er det også.

Politik er den måde, vi driver, leder og ændrer samfundet på.

Vi opfatter vort samfund som demokratisk. Lokalt og nationalt. Der gøres ganske meget for at inddrage borgerne i de afgørende lokale beslutninger. Der holdes borgermøder om større byggeplaner. Der er krav i loven om, at byrådene skal informere borgerne om hovedtrækkene i det kommende års budget. Der er lovpligtige høringer af planforslag og andre kommunale beslutninger. Man søger (som oftest af et godt hjerte ) at inddrage borgerne i debatten. Med større og mindre held, kan man efterfølgende konstatere.

Her tænkes ikke så meget på, at ikke alle kan være enige i alle vedtagelser. Og at de grupper, der så at sige taber afstemningerne efterfølgende i byrådssalene, ofte mener, at processen har været udemokratisk.

Der tænkes mere på, at hverken de aktive borgere eller det endelige byrådsflertal egentligt kan siges at have trukket det længste strå.

For de aktive borgergrupper savner ganske det demokratiske mandat i traditionel forstand. De nøjes ikke med at bruge den stemmeseddel, alle får hvert fjerde år. De søger at få nogle flere, når deres mere snævre interesseområde er berørt. Selv om der vel ikke er argumenter for, at en cyklistsammenslutning har mere ret i spørgsmål om prioritering af cykelstier, end medlemmerne af den kommunale brevdueforening. Eller dem, der slet ikke er medlem noget sted.

Anderledes ser det ud nationalt.

Her oplever man statsministre eller finansministre søge at centralisere magten omkring sig. Med store sekretariater og stabe. Der har ikke forudgående været nogen form for debat om ændringen af strukturen i statsministeriet efter Mette Frederiksens tiltræden. Hun gjorde det bare.

Der var heller ingen bred debat i Venstres folketingsgruppe, da den tidligere gruppeformand og næstformand i partiet meget resolut blev frataget sine få udvalgsposter og ordførerskaber. Det spørgsmål afgjorde partiformanden efter et kort aftenmøde i gruppebestyrelsen. Så vidt vides uden at tage en snak med sagens hovedperson først. Han gjorde det også bare.