Bjerget - og uheldig kommunikation

Udgivet:03. oktober 2020, 08.00

Læsetid:3 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Anders Hougaard Peder Porse og Kirsten Vang Nielsen. Folkets Bjerg, Ry

3 år siden

»UHELDIG kommunikation«. Det var de ord daværende borgmester Jørgen Gaarde (S) ved borgermødet om Himmelbjergets fremtid i februar 2019 sætte på det forløb, der havde fulgt byrådets offentliggørelse af Lab-lands »helhedsplan« i maj 2018. En noget besynderligt forskønnende og lidet troværdig fremstilling af bystyrets ageren i sagen. Forud var gået 8-9 måneder, hvor talrige debattører og aktivistiske bjergelskere havde kæmpet bravt for at sikre en bredere og mere åben proces og frem for alt en meget mere forstandig tilgang til »udvikling« af Bjerget. Siden overtog Frands Fischer (S) borgmesterposten, og arbejdet med at »lande« et oplæg til videre arbejde med mulige tiltag på Bjerget tog en kraftig drejning mod det langt mere åbne, inkluderende og besindige.

Læs også
Realdania sætter spot på Himmelbjerget Realdania sætter spot på Himmelbjerget
Læs også
Realdania sætter spot på Himmelbjerget

Eller gjorde det?

I hvert fald er det som om, der atter er gået »uheldig kommunikation« i den i forbindelse med præsentationen af Realdania som ny samarbejdspartner i kommunens udarbejdning af »konkrete projektforslag« til Bjergets »udvikling«. For det første kommer meldingen om dette samarbejde ud af det blå efter et års tavshed. Det synes ikke rigtig at være i tråd med den ånd af åbenhed og samarbejde, der kendetegnede kommunens workshop om Himmelbjerget i september 2019, hvor en større gruppe borgere og interessenter samledes om et forståelsespapir som foreslået af Folkets Bjerg. Havde det ikke været mere i tråd med den nyfundne gensidige tillid, at man forinden havde drøftet muligheden for samarbejde med Realdania med gruppen fra workshoppen?

For det andet er Fischers udtalelser på det seneste overraskende. I Midtjyllands Avis (24. september 2020) citeres Fischer således på følgende vis i relation til den store folkelige modstand mod voldsomme indgreb på Bjerget: »Når man beskæftiger sig med et område som Himmelbjerget, som så mange mennesker har følelser over for, undgår man nok aldrig, at der kommer støj på linjen.« Det er unægteligt en udtalelse, der fremkalder nedslående minder om en styregruppe og en kommuneledelse, som tilbage i 2018 fremstod hermetisk lukkede, bistre og irriterede over den folkelige modstand.

Og en spirende tvivl om, hvor lydhør Fischer nu viser sig at være over for de mange borgere, der er bekymrede for Bjergets fremtid og som også var repræsenteret ved kommunens workshop næres yderligere af, at han i samme artikel udtaler, at »Alle [deltagere i 2019-workshoppen] kunne heldigvis se et perspektiv i at søge dialog med fondene.«

Beslutningen om, at Bjerget skal »udvikles« i dialog med fonde er byrådets. Og Fischer burde ikke være tvivl om, at formålet med blandt andet Folkets Bjergs deltagelse i workshoppen var at sikre, at denne »udvikling« ikke kommer til at gøre skade på Bjergets ånd og integritet.

Vi finder det skuffende og bekymrende at læse disse udmeldinger efter et langt forløb, hvor Folkets Bjerg og mange andre borgere har lagt et stort og ihærdigt arbejde i at præcisere sine synspunkter og bidrage med udførlige, konstruktive forslag til »udvikling« ved inspirationsmøder, borgermøde, workshop og i utallige læserbreve, Facebook-opslag, kronikker og alternative helhedsplaner.

Vi håber, at der her vitterligt blot er tale om »uheldig kommunikation« fra borgmesterens side. Og samtidig tilbyder vi fortsat vores assistance - i forlængelse af ånden fra 2019-workshoppen - i arbejdet med at udarbejde tiltag på Bjerget, der bevarer dets ånd og værner om dets integritet.