DET ER DIT VALG - KV21

Vi skal sikre de ældres selvbestemmelse og frie valg

14. oktober 2021, 12.09

ÆLDREPLEJEN Bare fordi du bliver gammel, holder du ikke op med at ville træffe dine egne valg og bestemme over dit liv!

Det Konservative Folkeparti ønsker at tiltrække flere friplejehjem til Skanderborg Kommune. Rent principielt mener vi, at alle har ret til frit valg mellem offentlige og private tilbud, og det er et problem, at den mulighed ikke eksisterer i dag. Derfor arbejder vi for, at kommunen kommer ind i kampen og får etableret et eller flere friplejehjem; gerne drevet af nonprofit-organisationer.

Et friplejehjem ville givetvis også kunne etableres i mindre byer og dermed sikre, at vi fortsat har plejehjemstilbud i alle større og mindre byer, i alle ender af kommunen, hvilket netop er konservativ politik.

Vi skal huske, at de kommunale og de private tilbud til ældrepleje ikke er modsætninger. De skal supplere hinanden, spille hinanden bedre, sikre den omsorg vores ældre borgere har krav på og sikre de ældres selvbestemmelse og frie valg.

Det er ikke politikere med en ideologisk tilgang, der skal bestemme over ældres hverdag - det skal de selv. »Ideologi er noget bras«, sagde en yderst fornuftig tidligere statsminister, og han havde ret. Især når det kommer til ældrepleje; det skal ikke handle om ideologi - det skal handle om omsorg!

Indlæser debat...