Der er (åbentbart) forskel på grøde

31. juli 2020, 11.25

Foto: Jakob Stigsen Andersen

VANDSTANDEN Det er sjovt at læse Silkeborg Kommunes biolog, Poul Hald Møller, forklare, at grøden ikke betyder noget for vandstanden i Gudenåen, når vi taler om grøden opstrøms slusen.

Som han forklarer det, er det 100% slusen, der styrer vandstanden. En pudsig logik. Hvis man skal forstå det ret, fylder grøden derfor ikke noget opstrøms slusen, og er ikke med til at hæve vandstanden så slusen må åbne hyppigere og lukke vand ud af systemet ovenfor slusen til de oversvømmede haver og kroer nedstrøms slusen?!

Med denne logik, som politikerne jo sikkert lader sig vejlede af, foreslår jeg, at man blot lukker sluserne mere i, så vandmængden fordeles ligeligt mellem beboerne og lodsejere opstrøms slusen (Åhavevej m.m.) og tilsvarende nedstrøms slusen (Lysåvej, Ansvej, Svostrup Kro m.m.), da vandet tilsyneladende ikke stiger opstrøms slusen pga. grøden i denne del af åen. Archimedes har levet forgæves ...