Lystfiskerforeninger: En »både og«-løsning for Tange Sø

8. februar 2021, 12.30

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Tange I debatten om en løsning for Tange Sø, går bølgerne ind imellem højt. Meget højt endda.

Desværre betyder det ofte, at vi som lokale lystfiskerforeninger bliver taget til indtægt i debatten for holdninger som på ingen måde er i tråd med foreningernes tilgang til spørgsmålet. I den seneste tid er specielt Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening hængt ud som være »Tøm søen« tilhænger, og i lommen på Danmarks Sportsfiskerforbund. Dette er under ingen omstændigheder tilfældet.

Naturligvis er der blandt vores medlemmer forskellige holdninger til sø-problematikken, men som foreninger er vi meget klare i mælet. For os kan der godt findes en løsning der ikke er »enten eller« men »både og«

Casper Pedersen og Lis Pia Mogensen

Silkeborg Fiskeriforening og Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening er lokale lystfiskerforeninger, der begge arbejder for en løsning, der ud over fiskeriet, tilgodeser andre foreningers interesser i brug af området. Og vi arbejder hårdt på, at der findes en løsning, der tilgodeser flest mulige interesser, hvilket sagtens kan indbefatte at søen bevares.

De to foreninger tæller mere end 2.900 medlemmer tilsammen, hvoraf langt de fleste medlemmer er borgere fra lokalområdet. Naturligvis er der blandt vores medlemmer forskellige holdninger til sø-problematikken, men som foreninger er vi meget klare i mælet. For os kan der godt findes en løsning der ikke er »enten eller« men »både og«.

Vi anerkender de kulturhistoriske værdier der knytter sig til værket, og vi anerkender de rekreative værdier, som Tange Sø giver brugerne i området. Herunder også vores egne medlemmer.

Angående de mange forskellige løsninger, der har været på tegnebrættet, har vi den overordnede holdning, at den løsning, der vælges, skal overholde den lovgivning der regulerer området.

Vi er ikke fagfolk, og tolkningen af direktiver med mere overlader vi trygt til Miljøministeriet fagfolk. Vi vil til enhver tid støtte den løsning der tilgodeser de flest mulige interesser i og omkring området - altså et bredt kompromis.

Vi er lokale foreninger og ønsker den bedste løsning for lokalområdet, naturen og alle de andre interesser der er i spil.