»Udviklingsplan« for Regionshospitalet Silkeborg ...?

3. maj 2021, 13.07

UTILSTRÆKKELIGT Der har været historisk uro omkring Regionshospitalet Silkeborg siden koncerndirektør Ole Thomsens fyring af den kompetence og afholdte hospitalsledelse (Lars Dahl Nielsen og Tove Kristensen) og ansættelsen af den nye hospitalsledelse (Balle, Brøckner og Fjord), som hundredevis af medarbejdere har udtrykt mistillid til, og hvor afdelinger kun ville tale med dem via advokat eller tredje mand.

Der skal laves meget om, hvis ikke udviklingsplanen blot skal opfattes som et forsøg på at gyde olie på oprørte vande i stedet for et reelt ønske om at fremme den fri forskning og udvikling på regionens udviklingshospital

Ulrich Fredberg (V)

For at gyde olie på vandene, er det besluttet at lave en »udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg«, med Ole Thomsen i spidsen(!), og hvor der end ikke fandtes plads til en overlægerepræsentant fra de to centre i Silkeborg i alle arbejdsgrupperne.

En udviklingsplan for Regions-hospitalet Silkeborg skal sikre:

1. Plads til udvikling. Alt for mange udviklingstiltag er opgivet, da det er umuligt at finde blot ét eneste ledigt lokale på matriklen i Silkeborg. Færdiggørelsen af det halvfærdige gavlbyggeri med 15 års forsinkelse må stå øverste på udviklingsplanen (og regionens investeringsplan).

2. Styrkelse af forskningsmiljøet med budget til at ansætte min. to fuldtidsforskere, én statistiker og to halvtidsforskere i røntgenafdelingen. Ole Thomsen har tidligere i et læserbrev sået tvivl om kvalifikationerne hos verdens bedste forsker gennem de seneste 10 år. Professoren forlod kort efter Silkeborg og regionen!

3. Etablering af en forskningspulje på 10 millioner til at initiere projekter inkl. ph.d.-forløb til forskning i bedre patientforløb. Forbud mod at den nye hospitalsledelse forsat kan konvertere forskningsmidlerne i Silkeborg til drift.

4. Etablering af et nyt advisory board, der kan bidrage med råd, vejledning og faglige drøftelser med internationalt perspektiv sammen med centerledelserne. Det tidligere advisory board, der bestod af flere af landets skarpeste fagpersoner, trak sig efter mere end 10 år, da de ikke ønskede at samarbejde med den nye hospitalsledelse.

5. Den fri forskning skal være fri. Medarbejderne kender behovet for og får ideerne til at udvikle nye tiltag (»bottom-up«). Der skal skriftligt og meget klart tages afstand fra hospitalsledelsens gentagne ønske om »som udgangspunkt at godkende alle forskningsprojekter«. Ellers ledelsesstyres og stoppes den fri forskning.

6. Det er nødvendigt skriftligt at slå fast, at det er en forudsætning for at Silkeborg kan løfte udviklingsopgaven med bl.a. at konvertere akutte indlæggelser til ambulante, at:

- 1. der fortsat er (visiterede) akutte medicinske patienter i Silkeborg gerne i udvidet tidsramme,

- 2. alle 9 interne medicinske specialer bevares med mindst to af hver, så driftssikkerheden øges,

- 3. anæstesi og intensiv bevares på mindst nuværende niveau, så der ikke lukkes flere intensivsenge,

- 4. Røntgenafdelingen styrkes i overensstemmelse med den opgave, der skal løses – inkl. forskningskompetencer.

Desværre er ingen af disse punkter nævnt i det første udkast til »udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg«. Man forstår godt, at medarbejderne ikke er imponerede på samme måde som Ole Thomsen, og at både røde og blå kommunalpolitikerne nu også begynder at protestere.

Der skal laves meget om, hvis ikke udviklingsplanen blot skal opfattes som et forsøg på at gyde olie på oprørte vande i stedet for et reelt ønske om at fremme den fri forskning og udvikling på regionens udviklingshospital.

Udviklingshospitalet hvor medarbejderne har skabt mange tiltag, der i dag anvendes mange andre steder i regionen, nationalt og internationalt.

Indlæser debat...