Central vej spærres: Nu tages hul på arbejdet med ny bymidte

Gjerns midtby skal forskønnes. Den dårlige asfalt skiftes ud, og der plantes mere grønt

Udgivet:20. august 2022, 13.00

Læsetid:1 minut

Der vil være omkørsel via Ellerupvej, Mølhaugevej, Skovvejen og Fussingsig. Arbejdet kommer til at foregå i flere etaper. Den første etape handler om belægningen fjernes på Østergade, vejen graves op og den dårlige bund udskiftes. Vejen opbygges dernæst på ny. Plantebedene op ad vejen etableres også i denne fase.

GJERN Nu tager Silkeborg Kommune hul på arbejdet med at lave en ny, grøn bymidte i Gjern. Det sker ved midtby-krydset mellem Østergade, Stationsvej og Ejnar Nielsens Vej. Det betyder, at Østergade spærres for kørende trafik i perioden fra den 22. august til 21. oktober 2022.

Der vil være omkørsel via Ellerupvej, Mølhaugevej, Skovvejen og Fussingsig.

Det vil fortsat være muligt at gå eller trække sin cykel på ét af de to fortove, mens arbejdet står på. Der vil ligeledes være adgang til butikker og boliger for gående.

Renoveringen er en del af byfornyelsen i Gjern, og når arbejdet er afsluttet, kan borgerne se frem til en fuldstændigt renoveret Østergade med ny asfalt.

Desuden nye fortove med røde teglsten som en reference til byens historiske teglværker, som tidligere drev udviklingen i byen.

Der bliver også en opholdsplads foran bageren med en vandpost og en cykelservicestation samt plads til udeservering foran hotellet.

Desuden plantes der flere træer og etableres plantebede.

Hele planen har været gennem en større proces med borgerinddragelse i Gjern, hvor man netop har drøftet byens fremtidige profil, der skal understrege det grønne og den bakkede natur i lokalområdet samt teglhistorien.

Gjern har gennem en længere periode arbejdet med at forny området. Det er sket med borgerinddragelse og hjælp fra Silkeborg Kommune samt eksterne byplanlæggere. Sådan kommer den nye bymidte til at se ud.

Indlæser debat