Pinligt svar om støjafskærmning

26. maj 2021, 11.59

NORDSKOVVEJ Nu kræver byrådsmedlem Peter Nyegaard Jensen (V) støjafskærmning ved jernbanestrækningen overfor Vandrerhjemmet ifølge det lokale medie MJA.

Undertegnet spurgte for over 14 dage siden Plan- og Vejudvalgets formand Hans Okholm om, hvorfor der netop ikke her var støjafskærmning, og hvorfor ved Vandrerhjemmet - intet svar endnu trods rykker? Ifølge ingeniørfirmaet Cowis’ redegørelse om støjafskærmning på Nordskovvejen viser støjkurverne klart, at det burde der. Men omvendt skriver Cowi, at det ikke er nødvendigt ved Vandrerhjemmet, hvor der nu bliver etableret støjafskærmning?

Hans Okholm svarer Peter Nyegaard Jensen ifølge MJA om den »manglende« støjafskærmning ved jernbanen, at han vil bede forvaltningen dobbelttjekke, om der er brug for yderligere støjdæmpning i forhold til de grænser for støj, som de skal overholde. Videre udtaler han:

- »Hvis vi først bruger penge på at etablere støjafskærmning et sted, hvor der ikke krav om det, så vil der jo også være andre steder i kommunen, hvor borgere kan have en forventning om, at vi vil gøre det samme der. Den retning synes jeg ikke, at vi skal bevæge os i«.

Læs også
Politiker vil have mere støjdæmpning
Abonnement

Men det er et pinligt svar, Hans Okholm, du var jo blevet spurgt om dette. Og der findes ikke regler om støjgrænser, der skal overholdes, men kun en vejledning.

En passant skal bemærkes, at de op til 4 meter høje grå alu-støjskærme ved kolonihaverne bliver beklædt med pileflet.