Vil Venstre i Silkeborg ikke samarbejde med nogen i det nye regionsråd?

16. april 2021, 12.52

REGIONSRÅDET Poul Berggren har desværre afslået min fremstrakte hånd med tilbud om konstruktivt og respektfuldt samarbejde mellem vores respektive partier om krav og ønsker til sundhedsområdet i Silkeborg i den kommende valgperiode. Afslaget i Poul Berggrens debatindlæg er formet som endnu et aggressivt og angribende indlæg mod min person. Jeg kan kun læse Poul Berggrens debatindlæg sådan, at han er lige dele vred på mig - på sin egen politiske gruppe i regionsrådet - og på hele resten af regionsrådet (samt en masse embedsmænd, som også lige skal smides ud af deres job efter Poul Berggrens mening). Hvordan tænker Poul Berggren sig, at han vil kunne opnå de politiske resultater, han stiller borgerne i Silkeborg i udsigt, med det udgangspunkt?

Jeg er meget spændt på at se, om Venstres gruppe vil stille de forslag til budgettet, som Poul Berggren lover, men skulle det ske, vil vi som socialdemokrater naturligvis meget gerne og med åbent sind være med til at undersøge de mulige og realistiske scenarier

Annette Roed (S)

Jeg har selv lige selv haft udvalgsmøde i Nære Sundhed, og både i udvalget og i regionsrådet generelt har vi et fint samarbejde med kollegerne i regionsrådet, uanset hvilket parti vi tilhører. Vi er naturligvis ikke altid enige om tingene, men vi drøfter og vedtager hovedparten af sager i Regionsrådet på en gensidig respektfuld måde, fordi vi ved, at ingen af os kan beslutte noget alene. Og det på trods af, at vi ind imellem skal tage vanskelige beslutninger, når vi skal finde løsninger, hvor mange hensyn skal balanceres. Det har også været tilfældet, når beslutningerne har drejet sig om Regionshospitalet i Silkeborg.

I de forestående budgetforhandlinger har vi som politikerne selv vedtaget, at de politisk partier fremlægger ønsker til budgettet for det kommende år i denne tid. Poul Berggren stiller borgerne i udsigt, at Venstres regionsrådsgruppe kommer til at fremlægge forslag om etablering af fødeafdeling og akutafdeling på Regionshospitalet i Silkeborg (plus en hel masse mere). Jeg er meget spændt på at se, om Venstres gruppe vil stille de forslag til budgettet, som Poul Berggren lover, men skulle det ske, vil vi som socialdemokrater naturligvis meget gerne og med åbent sind være med til at undersøge de mulige og realistiske scenarier.

Som bekendt har vi i den socialdemokratiske gruppe selv fremlagt forslag om, at vi opretter en fødeklinik i Silkeborg for ukomplicerede fødsler. Vi foreslår det som pilotprojekt over 3-4 år, så vi kan følge udviklingen. Vi vil naturligvis kæmpe for opbakning og flertal til vores forslag, så vi kan realisere det til gavn for de fødende, hvor jordemødrene forventer en ukompliceret fødsel. Vi håber, at vores kolleger, herunder Venstre, også vil være imødekommende over for at undersøge og afdække muligheder og udfordringer for dette forslag med åbent sind.

Læs også
Komikken i regionsrådet vil ingen ende tage

Når jeg har beskrevet de politiske processer og samarbejdsklimaet i regionsrådet, er det for at anbefale Poul Berggren at tage imod mit tilbud om et gensidigt respektfuldt samarbejde, sådan at vi sammen kan arbejde for de bedste forhold på og omkring Regionshospitalet i Silkeborg. Ingen af os kan gøre det alene, men sammen kan vi bedst gøre en forskel for borgerne i Silkeborg.

Indlæser debat...