Arbejdsgivere kan nu tvinge ansatte til test

24. november 2020, 12.39

CORONA-TEST Arbejdsgivere fik torsdag 19. november mulighed for at tvinge ansatte til at blive testet for coronavirus og få resultatet udleveret.

Regeringens lovforslag blev vedtaget af et flertal i Folketinget. Regeringen er først og fremmest bange for, at vi mister eksport af fødevarer, hvis ikke arbejdsgiverne kan dokumentere, at f.eks. slagterierne er smittefrie.

Vi skal lave love, der fungerer og bekæmper smitten, ikke overflødige hastelove

Christian Juhl, EL

Meget tyder på, at forslaget er overflødigt. Ministeren har ikke dokumenteret, at aftalesystemet på arbejdspladsen ikke selv kan klare opgaven via frivillige aftaler med de ansatte. Og der er ingen grund til at tro, at det ikke er en fortsat løsning.

»Ude i samfundet« (f.eks. Nordjylland) har vi i vid udstrækning klaret os med opfordringer til test og til selvisolering. Hvorfor skulle det så være nødvendigt at indføre tvang på arbejdspladserne.

For mig at se er der bag lovforslaget tale om en dyb mistillid til ansattes sunde fornuft og vilje til at bekæmpe den farlige virus.

Loven giver arbejdsgivere ret til at kræve test og til at fyre ansatte, hvis ikke det sker. Og loven går videre end det. Arbejdsgiveren har ret til at kræve at ansatte skal aflevere resultatet af test, som den ansatte på eget initiativ har foranstaltet. Hvad skal arbejdsgiveren bruge gamle testresultater til?

Oveni friholdes arbejdsgiveren eller selvstændige, som arbejder i virksomheden, for at lade sig teste, selvom det må formodes, at corona-virussen ikke skelner mellem ansatte og arbejdsgivere. Hvad nytter det at lade ansatte teste, hvis arbejdsgiveren måtte være superspreder?

Der er i loven ikke med eneste forslag fokuseret på det forebyggende arbejde på arbejdspladsen eller på f.eks. trange boligforhold for udenlandske arbejdere - men alene på arbejdsgiverens ret til at kræve test.

Der er stor brug for på alle arbejdspladser at øge indsatsen mod smittespredning.

Men test i sig selv mindsker ikke smitten. Det gør alene en styrket forebyggende indsats, - hvor test så kan være et enkelt af elementerne.

Endelig er der i loven er ikke indbygget garanti mod fyring, for medarbejdere, der testes positivt.

Vi skal lave love, der fungerer og bekæmper smitten, ikke overflødige hastelove.

Derfor stemte Enhedslisten ikke for loven.