Fortsat vigtige kampe

1. maj 2021, 08.00

1. maj Igennem tiderne har der været kæmpet mange og vigtige kampe for b.la ligestilling, bedre arbejdsforhold, bedre levevilkår, ligeret mm.

De kampe er langt fra overstået og kræver fortsat en særlig opmærksomhed, men i mellemtiden er nye kampe også dukket op! Denne generation er den første til at se konsekvenserne af global opvarmning, og den sidste til at bremse de ufattelige ødelæggende konsekvenser det vil bringe for fremtidige generationer.

Den kamp skal kæmpes på flere plan, og det er helt afgørende at alle deltager aktivt, hvis vi skal nå at ændre tilstandene. I SF er vi helt bevidste om dette, og har derfor i denne byrådsperiode kæmpet for at kommunen tager en aktiv rolle i klimakampen.

Kommunens første klimastrategi og klimahandleplan er udarbejdet og vedtaget, og for første gang i byrådets historie, er der sat penge af til konkrete projektet der skal mindske kommunens CO2 aftryk, samtidigt med at vi sætter initiativer i gang, der skal få flere borgere til at træffe bæredygtige valg.

Men vi står desværre overfor endnu en krise, nemlig en natur- og biodiversitetskrise!

Det er skræmmende at se, hvor hurtigt det er gået tilbage for flere arter, og foruden at vi får en fattigere natur, kommer der også til at være færre af bestøverne, som i sidste ende kommer til at gå ud over vores produktion af fødevarer.

Det er helt uacceptabelt og derfor skal der fortsat være et øget fokus på udfordringen. Vi mener derfor, at 1. maj er en god anledning til at gøre opmærksom på, at der fortsat er mange alvorlige kampe at tage.

Vi går gerne forrest i kampen, men vi kan ikke nå i mål uden jer!

Derfor er vores opfordring, kom og vær aktivt deltagende i klima-, natur- og biodiversitetskampen.

For sammen er vi stærkere, og sammen kan vi ændre på forholdene og dermed også fremtiden.

God 1. maj.

Indlæser debat...