Cykelstier - igen og igen

Udgivet:17. december 2021, 12.37

Læsetid:2 minutter

Den overordentlig farlige østkant af naturstien mellem Silkeborg og Vrads. Kanten er særlig farlig, fordi den ofte er så bevokset med græs, at man ikke kan se den.

Af Kaj Holst-Jørgensen. Gravmosevej 2 Virklund

TRAFIKFARLIG Igen og igen læser vi om politikere, der gerne vil gøre sig populære ved lave nye supercykelstier og gøre Silkeborg til Cyklernes By. Fint nok.

Problemet er bare, at debatten om supercykelstierne let kommer til at sløre, at manglende vedligehold og opdatering af eksisterende cykelstier er et langt større problem. Undertegnede har de seneste 30 år hver eneste uge året rundt cyklet en tur på 50-70 km og kender derfor grundigt alle veje og cyklestier i Silkeborg og omegn. I løbet af de seneste 8 år har jeg i 26 breve til kommunen eller indlæg til dagbladene gjort opmærksom på forskellige problemer med veje og cykelstier. Er jeg en stor kværulant? Måske!

Altså, glem alt om nye supercykelstier indtil de eksisterende fungerer tilfredsstillende
Kaj Holst Jørgensen

Eksempler:

2013-2014: 7 breve til kommunen vedrørende en meget uheldig stenbelægning på nogle landeveje, herunder på Torupvej mellem Vrads og Gammel Hampen. Landevejen er en del af hærvejen og opreklameret som en god cykelrute, men selv om stenbelægningen nu er 8 år gammel, er den stadig meget ubehagelig at køre på. I Midtjyllands Avis klager man i Thorning den 15. juli 2021 over, at man også her vil lægge asfalt med stenskærver på, så problemet eksisterer altså stadig, uanset politikernes hyppige løfter om cykelvelfærd. Se evt. leder i Midtjylland Avis, den 16. juli 2021.

2014-2017: 11 breve til kommune og entreprenører om, at man i mange måneder har spærret naturstien ved renseanlægget i Them og etableret en helt håbløs omkørsel, selv om man for nogle få tusinde kroner kunne have etableret en meget lettere omkørsel.

2020: 7 breve til kommunen vedrørende mangelfuld vedligehold og meget farlige kanter på den smalle natursti mellem Silkeborg og Vrads station. Den 17. september 2021 kan man i Midtjyllands Avis læse, om mange udrykningskøretøjer ved Virklund, fordi en kvinde på cykel var væltet ned ad en skrænt. Undertegnede har selv kendskab til mange andre, der er væltet på cykelstien, fordi den østvendte kant de fleste steder er meget brat og høj, og fordi der ved modkørende er meget lidt plads at balancere på. Mange på 60+, der er væltet, eller har set eller hørt om problemet, tør slet ikke mere cykle på naturstien, hvilket jo ikke fremmer ønsket om flere cyklister. Undertegnede væltede selv to gange sidste vinter grundet høje kanter, der samtidig var dækket af et tykt lag nedfaldent løv. Problemet med løv, grene og bevoksning, der ikke fjernes rettidigt, var her igen dette efterår.

Altså, glem alt om nye supercykelstier indtil de eksisterende fungerer tilfredsstillende.

Et af huller undertegnede afmærkede i 2020, og som efter flere rykkere stadig ikke er repareret.
Den nyudlagte vejbelægning på Torupvej mellem Vrads og Gammel Hampen. Billedet viser tydeligt, hvor grov og ubehagelig belægningen var, da den blev udlagt i 2013, og det er den stadig, nu 8 år senere.