Ja tak til valgfrihed - også for vores ældre

Udgivet:20. oktober 2021, 12.01

Læsetid:2 minutter

Af Charlotte Green Byrådsmedlem for De Konservative i Favrskov Kommune

ÆLDREPOLITIK Som byrådsmedlem har jeg haft fornøjelsen af at være tæt på kommunens ældrepolitik. Det har ført mig til besøg hos både vores ret nye kommunale plejehjem Solhøj i Hammel og vores friplejehjem i Sall. Det har været rart at se, hvordan ældre borgere trives i rammerne begge steder. Plejehjemmene er vidt forskellige, og det skal de også være. For en stor del af den selvbestemmelse i vores liv, som er vigtig for os alle sammen, kræver friheden til at vælge mellem forskellige muligheder.

Sall Friplejehjem er et mindre plejehjem, der ligger i en landsby og med et tæt samarbejde med de øvrige institutioner i byen. Solhøj er en stor institution, der ligger tæt på kollektiv trafik og centralt i byen.

Mit mål er at fastholde og styrke de valgmuligheder, vi som samfund tilbyder vores ældre. Både på plejehjemmene og i hjemmeplejen, fx ved at styrke klippekortet. Det sidste var der desværre ikke flertal for i år, men vi arbejder videre med det.

Valgfrihed kræver selvfølgelig, at de basale ting er i orden. At vi yder en ordentlig og tryg omsorg i plejen. Det gør vi heldigvis, for vi følger løbende op på forholdene fra politisk side og holder øje med, at vores ældre får en ordentlig pleje gennem vores forskellige tilsyn. Faktisk havde vi nyligt et eksempel på en utilfredsstillende rapport på vores korttidsafsnit, som byrådet nu på konservativt forslag efter anbefaling fra ældrerådet har besluttet at følge tæt op på.

Det tætte politiske fokus og et aktivt ældreråd betyder, at der allerede er rettet op på mange af problemerne. Heldigvis er ældreområdet prioriteret højt, og der ikke lagt op til nye besparelser på området i Favrskov i 2022. Det skal vi fortsætte med. Det er jo ikke tilfældigt at lovgivningen forlanger ret til værdighed og selvbestemmelse, når man er ældre. Det krav må vi ikke slække på, og derfor er valgfriheden så central, for kun ved at have muligheder har man reel selvbestemmelse. Det er vigtigt for mig.

Forkortet af redaktionen