Borgermødet bør føre til mere åben proces med flere parter involveret

1. marts 2019, 11.50

HIMMELBJERGET Borgermødet om Himmelbjerget blev onsdag i Midtjyllands Avis fremstillet som »ægte nærdemokrati«. Og der var ganske rigtigt godt gang i den ved standene, og mange kom til orde. Men ét er, at man giver borgere mulighed for, meget hurtigt, at sige noget i en mikrofon, som de ikke selv må holde; et andet er, hvad man tager med sig fra mødet, og hvad man derefter gør med det, man tager med.

Om borgermødet var en succes for nærdemokratiet ved vi først, når vi ved, hvad byråd og arbejdsgruppe gør fremadrettet. Borgermødet bør blive starten på en langt mere åben og grundig proces, som har flere parter involveret (også kritikere af den hidtidige helhedsplan) og som ikke er underlagt noget tidspres. Men det er meget svært at vurdere, hvad vi kan forvente.

På positivsiden tæller, at fremtrædende politikere nu er begyndte at bruge et ordvalg, som Folkets Bjerg har brugt siden starten, når vi har talt om »massive« konstruktioner og »nænsom« tilgang. Det er også en lettelse at høre borgmesteren feje topterrassen af bordet. Og så hørte man flere af de byrådspolitikere, der havde fungeret som ordstyrere ved standene formulere meget klare budskaber fra de fremmødte om at passe godt på Bjerget.

På bekymringssiden tæller, at det eneste vi indtil videre kan konkludere er, at nu har mikrofonen meget hastigt været på omgang blandt 300 borgere. Vi har kun løse formuleringer om gode intentioner at holde os til. Der var ikke tid til at komme i nærheden af den form for dybere snak, som skal til, hvis man skal nærme sig et projekt af høj kvalitet og med bred folkelig opbakning. Og den famøse helhedsplan fra Labland huserer stadigvæk og fortsætter sin besynderlige »skyggetante«-tilværelse.

I maj/juni 2018 hed det fra mange sider i kommune og byråd, at man havde en rigtig god plan, som man nu skulle ud og finde penge til. Og helhedsplanen blev ikke bare præsenteret som løse idéer dengang. Det er den blevet sidenhen, men ellers har man mestendels undgået at snakke om den. I går var den også fraværende fra dagsordenen, men Birte Andersen (V) nåede at sige, at hun er varm fortaler for helhedsplanen. Så med undtagelse af topterrassen er det aldeles uklart, hvilken rolle Lablands helhedsplan spiller.

På bekymringssiden tæller også, at det nu tilsyneladende er lykkes at få mange til at føle sig inddraget uden det nødvendigvis har nogen videre effekt. Og det er tilsyneladende lykkes, at få skabt en stemning af, at nu SKAL der ske noget. Det er lige præcis det momentum, som direktion og byråd har brug for, og det er et momentum, som kan bruges til at kvæle forbehold, kritik og alternative forslag som »modarbejdelse« af »behovet for at gøre noget«.

I Folkets Bjerg har vi længe lagt op til en diskussion af muligheder for tiltag (præsenteret som »Folkets Helhedsplan«), der skaber et andet grundlag end det, der er baseret på en snæver, mainstream forståelse af turisme. Og vi fortsætter i dette konstruktive spor og rækker hånden ud til alle, der vil snakke om Bjergets fremtid med stedsånden som styrende præmis. Men samtidig lader vi os ikke rive med af den umiddelbare beruselse ved at have fået stukket en mikrofon ud.

Folkets Bjerg er en passioneret fortaler for natur, kultur, arv, autenticitet og folkets indflydelse. Og vil som sådan fremover fortsat være både konstruktiv samarbejdspartner og vagthund.

Og så er der i øvrigt også nogle andre væsentlige pointer, som der mangler at blive taget hånd om - f.eks: Himmelbjerget er ikke Skanderborgs bjerg, men hele Danmarks bjerg. Hvornår og hvordan vil man håndtere det?